Marktkansen van innovatieve technologie voor energie met water

22 okt 2014

Samen met Blueconomy en Nederland Water Partnership (NWP) heeft Ecofys een studie uitgevoerd voor het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken over het marktpotentieel van innovatieve technologieën voor energie en water. Door de groeiende wereldwijde belangstelling voor innovatieve duurzame energie zijn veel organisaties in Nederland bezig met de ontwikkeling en het uitrollen van nieuwe technologieën om energie uit water te produceren. Het doel was om duidelijke inzichten te verkrijgen in het exportpotentieel en de mogelijke rol die deze technologieën kunnen spelen in het verduurzamen van de Nederlandse energievoorziening.

Om de huidige stand van zaken en vooruitzichten voor de toekomst te beoordelen begon het project met een workshop met belanghebbenden van technologieleveranciers, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid. Vervolgens zijn tientallen interviews en een literatuurstudie uitgevoerd. De resultaten van de studie werden gepresenteerd in een tweede workshop op 25 september in aanwezigheid van bijna 60 vertegenwoordigers van organisaties van betrokkenen en de voorzitters van de Nederlandse topsectoren Energie en Water, Manon Janssen en Hans Huis in 't Veld. De deelnemers bespraken er manieren om de verdere ontwikkeling en uitrol van deze technologieën door het Nederlandse bedrijfsleven mogelijk te maken.

Een verdere presentatie van de resultaten van dit onderzoek vindt plaats tijdens een seminar over golf en getijdenenergie georganiseerd door EWA (Nederlandse vereniging voor energie uit water) op 29 oktober in Amsterdam.

Bron: Ecofys

Nieuwsarchief