Maatschappelijk draagvlak voor biovergisters?

14 jul 2015

In hoeverre is er sprake van maatschappelijk draagvlak voor biovergisters? Het Kenniscentrum Energie van de Hanzehogeschool Groningen heeft naar aanleiding van deze vraag onderzoek gedaan bij een agrarische biovergister in Coevorden en een industriële biovergister die geplaatst zou worden in Foxhol, maar mede door publiek protest niet geplaatst is.

In eerste instantie heeft het Kenniscentrum meerdere gegevens onderzocht op basis van teksten in de media. Daarna hebben de onderzoekers gesproken met de omwonenden van de (plannen voor de) biovergister.

Uit de resultaten blijkt dat er geen sprake is van draagvlak voor de biovergisters. Omwonenden vinden de biovergisters onbetrouwbare en gevaarlijke installaties en hebben weinig vertrouwen in de initiatiefnemers en in de overheid. Er is geen inhoudelijk debat op gang gekomen over de wenselijkheid van de biovergisters: omwonenden geven hun argumenten tegen, maar de overheid verwijst slechts naar regels en procedures die (correct) opgevolgd zijn. Ook de exploitanten verwijzen naar regels en procedures. De exploitanten van de geplande biovergister in Foxhol geven hiernaast aan zich maximaal in te zetten om overlast te voorkomen.

Vragen

Ook vragen of een biovergister al dan niet wenselijk is, wat een dergelijke installatie eventueel bij kan dragen aan het verduurzamen van de energievoorziening en wanneer en op welke plek de biovergister wenselijk is, komen niet aan de orde. In de nieuwe Noordelijke Energie Agenda is een belangrijk rol voor het opwekken van biogas weggelegd. Daarom is het belangrijk dat het publieke debat inhoudelijk op gang komt. Ook moeten meerdere partijen zich in het debat mengen. Deskundigen en milieugroeperingen kunnen veel aan de meningsvorming bijdragen. ​

Project Flexigas

Het onderzoek van het Kenniscentrum Energie maakt deel uit van het project Flexigas, een samenwerkingsverband tussen de Hanzehogeschool Groningen, DNV-GL en TNO. Het project wordt gesteund door Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Ministerie van Economische Zaken, Pieken in de Delta, SNN en wordt ondersteund door Energy Valley.

Nieuwsarchief