‘Lokale autonome energiewinning is de toekomst’

01 dec 2014

Wereldwijd stijgt de vraag naar voedsel, drinkwater en energie. Noord-Holland Noord heeft veel glastuinbouw, veel water en het heeft Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Dit instituut doet baanbrekend onderzoek naar innovatieve duurzame energietechnologieën. Markus Leuenberger van ECN pleit voor samenwerking en voor lokale oplossingen voor mondiale problemen.

Water is nodig om energie op te wekken. Energie is nodig voor de behandeling en het transport van water. En het verbouwen van voedsel gebeurt niet zonder water en energie. ‘Dat verband noemen we de agri&food-water-energie-nexus’, zegt Markus Leuenberger, director business development van ECN. ‘De drie sectoren zijn in Noord-Holland Noord sterk vertegenwoordigd. Nu voedsel, drinkwater en energie mondiaal onder druk staan, moeten we samenwerken om tot oplossingen te komen.’

Regionale ingrediënten
Hij kan wel een paar oplossingen verzinnen. Een dijk die het achterland beschermt, maar ook gebruikt wordt om wind-, getijden en zonne-energie op te wekken. Met de energie die je op die manier opslaat zou je zoet water kunnen produceren. Ook kun je CO2-uitstoot gebruiken als grondstof voor de tuinbouw. Leuenberger: ‘Het gaat erom internationaal te denken en lokaal iets te doen. En om regionale ingrediënten zodanig toe te passen dat je er geld mee verdient en werkgelegenheid creëert.’

Testcentrum op de Afsluitdijk
ECN is partner in een off grid test center op de Afsluitdijk. Met getijdenturbines, windmolens en zonnepanelen wordt daar een onafhankelijk energiecircuit opgezet en onderzocht hoe dat later op grotere schaal kan worden toegepast. Leuenberger: ‘Je kunt het vergelijken met een stad die autonoom voor energiewinning zorgt. Dat is de toekomst: in plaats van alleen het centrale net komen steeds meer kleine, onafhankelijke netten op.’

Prosumer-power
Leuenberger, van oorsprong scheikundige, heeft altijd interesse in duurzaamheidsvraagstukken gehad. Vooral in hoe je de technologie bij de mensen brengt. ‘Vaak is er weerstand. Mensen willen bijvoorbeeld geen windmolen achter hun huis. Maar een windmolen maakt je energie-onafhankelijk. Daar moet je mensen al vroeg bewust van maken. De consumer wordt prosumer, dus naast consument ook producent. Met eigen zonnepanelen leveren ze energie aan het net. Daar krijgen ze zelf ook power van. Ze nemen het heft in handen.’

Bron: Van Hollandse Bodem

Nieuwsarchief