KLIMAATTOP NOORD-NEDERLAND 2017: ENERGIETRANSITIE IN STROOMVERSNELLING

21 aug 2017

 Op 9 november 2017 vindt de Klimaattop Noord-Nederland plaats in het Energy Academy gebouw in Groningen.  In 2016 werden tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam afspraken gemaakt om de doelen van ‘Parijs’ te behalen. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe vinden het tijd om de klimaattop naar de regio te halen en het stokje over te nemen. Deze top brengt vertegenwoordigers van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en wetenschap samen om tot nog meer -gezamenlijke- actie te komen en de energietransitie in een stroomversnelling te brengen. In afspraaksessies op de dag zelf worden nieuwe acties in gang gezet en bestaande versneld of verbreed. Organisaties worden opgeroepen om mee te doen en kunnen zich aanmelden via de website www.klimaattopnoord2017.nl

Aanmeldingen voor de Noordelijke Klimaattop moeten zo concreet mogelijk kunnen laten zien hoe hun initiatief bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen om in 2050 energieneutraal te zijn. Deelnemers kunnen hun plan, project of initiatief op verschillende manieren presenteren tijdens de Klimaattop: een interactieve workshop, een inspirerende lezing over een uitgevoerd project, demonstratie van een innovatief product, een proefopstelling van een technische toepassing. Groots en out of the box, het kan allemaal. De aanmelding is gestart, eind september wordt de definitieve selectie van deelnemers bekend gemaakt.

Locatie
De Klimaattop Noord NL 2017 vindt plaats in het Energy Academy Europe-gebouw op Zernike Campus Groningen, het veelbekroonde, duurzaamste educatiegebouw van Nederland. Hier wordt elke dag gewerkt aan de energietransitie. Ook wordt het op de campus gevestigde  EnTranCe (Energy Transition Centre), de proeftuin voor productonderzoek en -ontwikkeling ingezet als locatie voor de top.
Organisatie
De Klimaattop Noord NL komt voort uit de Nationale Klimaattop 2016 in Rotterdam. De organisatie is in handen van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en New Energy Coalition (de nieuwe naam van Energy Valley, Energy Delta Institute en Energy Academy Europe).

 

Nieuwsarchief