Kartonfabriek levert gemeente warmte

21 jan 2015

De gemeente Hoogezand-Sappemeer is bereid een leidingnet om de distributie van warmte uit een houtpelletcentrale en een kartonfabriek mogelijk te maken.

De kartonfabriek wordt in de plannen de belangrijkste leverancier van warmte. Voor de momenten dat de fabriek vanwege bijvoorbeeld onderhoud niet draait, staan twee houtpelletketels paraat, zegt Erwin Postma van de gemeente. Tot het moment dat de fabriek wordt aangesloten leveren de ketels alle benodigde warmte aan het net.

De warmte gaat naar het Huis voor Cultuur en Bestuur en het sportcentrum De Kalkwijck. De eerste afnemer gebruikt een beperkte hoeveelheid warmte in lagetemperatuurradiatoren; de tweede heeft een hoger verbruik omdat de warmte zwemwater op temperatuur moet houden. Het verschil in afname houdt de diameter van de leidingen beperkt. In de dimensionering is al wel rekening gehouden met het bedienen van meer afnemers zoals het Aletta Jacobs College in Hoogezand. De corporaties overwegen ook mee te doen aan het warmtenet.

De gemeente nam in 2011 het initiatief voor het project, samen met de stichting Energy Valley en de provincie Groningen. Waterbedrijf Groningen tekent voor de realisatie en exploitatie van het warmtenet en werkt daarin samen met Heijmans Civiel die de infrastructuur voor het warmtenet aanlegt. Vooralsnog krijgt Heijmans alleen de rol van aannemer toebedeeld, zegt Theo Venema, projectmanager Water en Energie van Waterbedrijf Groningen. Het waterbedrijf sluit een grotere betrokkenheid niet uit omdat de bouwer meer kennis heeft dan alleen van leidingen leggen. Het waterbedrijf sloot zich aan bij het initiatief voor het warmtenet omdat het meer dan alleen water wil leveren en omdat het ervaring zegt te hebben met het exploiteren van leidingen.

Het project is in voorbereiding en zou voor de zomer klaar voor gebruik moeten zijn. De houtpelletketels komen met een pelletbunker achter het sportcentrum te staan. In de ketels worden fabriekspellets verstookt. De kartonfabrikant haalt de warmte uit onder meer zijn nieuwe afvalinstallatie waarin reststromen papier en plastic worden vergast. Dat gas wordt verstookt in een warmte/kracht-koppelaar. De vergasser is goed voor een thermisch vermogen van 10 megawatt.

Inclusief de warmte die vrijkomt bij het drogen van de producten zou Eska jaarlijks ongeveer 200.000 gigajoule aan warmte kunnen genereren. Die is via een wisselaar relatief makkelijk te vervoeren omdat de fabriek in de woorden van het waterbedrijf’ praktisch in het centrum staat’.

Energy Valley
De Stichting Energy Valley beschikt over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van Warmtenetten. Zo worden milieubeleidsplannen van overheden vertaald naar haalbare business cases voor de realisatie van hybride energienetwerken.

Naar aanleiding van eerder geboekt succes bij de realisatie van warmtenetten in Emmen en Groningen heeft  de gemeente Hoogezand-Sappemeer Energy Valley gevraagd om met een warmtenet invulling te geven aan haar beleidsplannen voor het verminderen van de CO2-uitstoot.

Energy Valley heeft een een centrale rol vervuld bij de totstandkoming van een plan van aanpak, quick scan, het bijeenbrengen van samenwerkende publieke en private partijen dat uiteindelijk heeft geleid tot een sluitende business case in 2014.

Energy Valley is er trots op om via onze coördinerende rol een bijdrage te mogen leveren een langjarige koppeling van regionaal aanwezige duurzame energiebronnen met afnemers voor woon-, werk- en recreatiebestemmingen en hiermee de werkgelegenheid binnen de gemeente Hoogezand-Sappemeer en de provincie Groningen te stimuleren.

Meer weten over Warmtenetten? Neem dat contact op met Sape de Haan, Senior Projectmanager Integrated Energy Systems: dehaan@energyvalley.nl.   

Bron: Cobouw & Energy Valley

Nieuwsarchief