Jorn Bronsvoort, Quality Services: ‘Aantoonbaar duurzaam met certificaten’

23 okt 2015

Wat doet uw organisatie?

‘Quality Services verleent onafhankelijke test-, inspectie- en certificatiediensten. De focus ligt hierbij op bodembescherming, infrastructuren en duurzame energie.’

Wat is uw relatie met energie?

‘We verzorgen certificatie- en verificatiediensten voor controle op duurzaamheid van biomassa voor energiedoeleinden inclusief de productie van groengas en biobrandstoffen. Ook verificatie van CO2-reducties en de regeling voor dubbeltellende biobrandstoffen vallen onder onze dienstverlening.  Hiernaast zijn wij erkend door Vertogas voor het keuren van groengasinstallaties en hebben wij een ministeriële erkenning voor het inspecteren van vloeistofdichte voorzieningen (Verklaring Vloeistofdichte Voorziening) binnen onder andere de energiesector.’

Waar wilt u over vijf jaar staan?

‘Toonaangevend totaaldienstverlener op gebied van onafhankelijke testen, inspectie en certificatie voor de hernieuwbare energie- en grondstoffensector.’

Waarom bent u lid van het Energy Valley Platform?

‘Op de hoogte blijven van nieuwe (project)ontwikkelingen, hiernaast onderhouden en uitbouwen van netwerk.’

Wat hebt u andere Platformleden te bieden?

‘Wij fungeren graag als partner voor het creëren van toegevoegde waarde bij duurzame energie en hernieuwbare grondstoffen. Ook denken wij graag in vroegtijdig stadium van projecten mee, om problemen en verassingen in later stadium van project te voorkomen.’

Hoe wilt u uw bedrijf de komende vijf jaar verder verduurzamen/vergroenen?

‘Wij willen blijven investeren in de verdere ontwikkeling van diensten op gebied van hernieuwbare energie en duurzame producten voor onze klanten. Hiernaast ook kritische zijn op eigen energieverbruik en mobiliteit bijvoorbeeld door middel van milieugunstige auto’s.’

Wat heeft het lidmaatschap van het Platform u opgeleverd?

‘Kennis omtrent (project)ontwikkelingen, ondersteuning bij eerste NTA 8080 certificaat uitreiking aan Vagroen en  organisatie NTA 8080 roadshow in Groningen in 2011.’

Waarin kan het Platform zich volgens u nog verder in ontwikkelen?

‘Gezamenlijk zorg dragen dat ideeën en initiatieven leiden tot echte realisatie van projecten en productie van hernieuwbare energie- en grondstoffen in plaats van het alleen realiseren van plannen en stapels papier.’

Nieuwsarchief