Inschrijftermijn praktijkproef duurzame binnenvaart CLINSH verlengd

12 apr 2017

Goed nieuws voor binnenvaartschippers die willen bijdragen aan verduurzaming van
de sector. De aanbesteding van het project CLean INland SHipping (CLINSH) voor de
proef met duurzame technieken is verlengd tot 29 mei 2017, 12.00 uur. Deze verlengde
inschrijftermijn geeft schippers meer tijd om offertes van schone technologieën op te
vragen en eventueel de financiering te regelen.

In de procedure voor de aanbesteding zijn enkele vereenvoudigingen doorgevoerd. Zo
kunnen schippers nu ook via e-mail tenderclinsh@pzh.nl de aanbestedingsdocumenten
ontvangen en indienen. Wie dat wil kan ook nog steeds gebruik maken van het
aanbestedingsplatform CTM Solution. Via de website www.clinsh.eu is hierover meer
informatie te vinden. Op de website komen ook veelgestelde vragen en de antwoorden
daarop over deze aanbesteding.

Start proef

De proef gaat van start met 30 schepen die door middel van een Europese aanbesteding
worden geselecteerd. Voor het project worden de volgende twee selecties gemaakt:
a) 15 schepen die door de eigenaar worden uitgerust met emissiereducerende technologie of
alternatieve brandstof. Dit zijn nabehandelingssysteem SCR-DPF, Fuel Water Emulsion,
hybride installatie, Liquefied Natural Gas of Gas to Liquid Fuel.
b) 15 schepen die al varen met een emissiereducerende technologie of alternatieve
brandstof.

Planning

In juli 2017 is bekend op welke schepen apparatuur wordt geplaatst. Daarna wordt
gedurende 1 tot 2 jaar continu de uitstoot aan boord gemeten. Dit levert waardevolle
informatie op over de milieuprestaties én operationele kosten bij toepassing van de
verschillende technieken. De proef start begin september 2017.
Tender meetapparatuur
De tweede tender om leveranciers te selecteren voor de installatie van de meetapparatuur
en het uitvoeren van controlemetingen is op 27 maart van start gegaan en loopt parallel aan
de aanbesteding van de te selecteren schepen.

Over CLINSH


CLINSH is een demonstratieproject dat de effectiviteit en kosten van emissiereducerende
technieken en alternatieve brandstoffen vanuit de praktijk in kaart brengt. CLINSH is op 1
september 2016 officieel van start gegaan en wordt ondersteund door het Europese LIFE
fonds. De totale projectkosten zijn ruim € 8,5 miljoen, waarmee 17 partners samen met het
Europese Life Fonds investeren in diverse projecten die bijdragen aan een duurzame
binnenvaart.

 

Aanbestedingsdocumenten opvragen en indienen

· Ondernemers in de binnenvaart kunnen zich voor de aanbesteding aanmelden via email
  tenderclinsh@pzh.nl en ontvangen dan de aanbestedingsdocumenten per email.
· Via dit e-mail-adres kunnen de ingevulde documenten ook worden ingestuurd.
· Alleen volledig ingevulde documenten worden in behandeling genomen worden.
· Vragen over deze aanbesteding kunnen gesteld worden via het Expertise- en
  Innovatiecentrum voor de Binnenvaart (EICB): telefoon +31 (0)10 798 9830 of
  secretariaat@eicb.nl
· Of kijk op www.clinsh.eu

Nieuwsarchief