Innovatiesubsidie voor Groningse ondernemers

05 nov 2014

Is uw onderneming actief in de sectoren Healthy Ageing, Biobased Economy of energie en heeft u innovatieve ideeën? Dan is het Innovatief Actieprogramma Groningen wellicht iets voor u.

Vernieuwende projecten
Het subsidieprogramma is bedoeld voor kleinschalige vernieuwende samenwerkingsprojecten met een hoog ambitieniveau. Met het Innovatief Actieprogramma investeert de provincie in vernieuwing, ondernemerschap en concurrentievermogen. Dit vierde Actieprogramma (IAG4) loopt van november 2014 tot en met 2017. Van het totale budget is 2,7 miljoen euro van de provincie en 3,5 miljoen euro van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Doelstelling
Met het IAG4 wil de provincie een bijdrage leveren aan de innovatie in Groningen. Dit gebeurt door kennisoverdracht, kennisontwikkeling en de toepassing van kennis te stimuleren. Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor economische groei, duurzame ontwikkeling en een hogere welvaart.

Thema's
Het IAG4 is opgebouwd rond de volgende vier thema's:

  • Healthy Ageing (onder andere medische technologie en op gezondheid gerichte zelfmeting);
  • Energie (onder andere duurzame vormen van energie);
  • Bio-economie (onder andere duurzame innovatieve voedselsystemen);
  • Transsectorale innovatie (structuurversterking van het midden- en kleinbedrijf);

Subsidie aanvragen
Wilt u gebruik maken van het IAG4? Download dan hieronder de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Nieuwsarchief