Het Waddenfonds vernieuwt: meer focus, meer instrumenten

17 jul 2014

De afgelopen tijd heeft het Waddenfonds de bestaande subsidieregeling samen met de Waddenprovincies grondig vernieuwd. Met de nieuwe regeling wil het Waddenfonds de kwaliteit van de subsidieaanvragen verder verbeteren.

De voorwaarden en toetsingscriteria zijn op veel onderdelen aangescherpt. Daar staat tegenover dat er nieuwe subsidiabele activiteiten bij zijn gekomen.

Dit voorjaar hebben de provincies een Uitvoeringsplan vastgesteld. Daarin worden de doelen van het Waddenfonds voor de komende vier jaar beschreven. Net voor de zomer heeft het bestuur van het Waddenfonds op basis daarvan een jaarprogramma vastgesteld.

In het Jaarprogramma Waddenfonds 2014-2015 zijn de doelen en maatregelen beschreven, waaraan het Waddenfonds de komende twee jaren wil bijdragen om de gewenste ontwikkelingen in het Waddengebied tot stand te brengen.

Het Waddenfonds wil het pakket instrumenten verbreden. Naast de mogelijkheden om subsidies te verstrekken via het molenaarsprincipe (‘wie het eerst komt, het eerst maalt’) wil het fonds komend jaar ook de mogelijkheid openen om kredieten te verstrekken en tenders uit te schrijven.

Nieuwe openstelling

Van 17 september t/m 5 november 2014 kunnen weer subsidieaanvragen worden ingediend. Meer informatie op: www.waddenfonds.nl

Nieuwsarchief