Hechte samenwerking realiseert uniek biogasproject in Drenthe

05 mrt 2015

Eerste biogasverzamelleiding in Nederland officieel in gebruik

Gisteren heeft gedeputeerde Henk van den Boer de nieuw aangelegde biogastransport-leiding in gebruik gesteld, die loopt van agrarisch ondernemer Kloosterman uit Nieuweroord naar de verwerkingslocatie van Attero in Wijster. Dit biogas wordt daar opgewerkt, in de eveneens nieuw gebouwde Groen Gas Hub Wijster, een centrale gasopwerkingsinstallatie die biogas opwerkt tot duurzaam gas van aardgaskwaliteit. Attero injecteert dit groen gas in het aardgasnet. Het is de eerste operationele biogasverzamelleiding in ons land. Het project is tot stand gekomen door een hechte samenwerking tussen diverse partijen.

Samenwerking
In de afgelopen anderhalf jaar hebben de ondernemingen Kloosterman, Attero, Fudura en de provincie Drenthe en regionale gasnetbeheerders Enexis en Rendo elkaar gevonden in het realiseren van dit unieke project. Zo is de 13 kilometerlange gasleiding tussen Nieuweroord en Wijster aangelegd door Fudura, onderdeel van Enexis Holding N.V.. Het traject is zo gekozen dat ook andere aangrenzende biogasproducerende agrariërs kunnen aansluiten op de leiding. Het groen gas injecteert Attero in het aardgasnet van netbeheerder Rendo. Het project Groen Gas Hub Wijster is financieel ondersteund met een subsidie van de provincie Drenthe.

Uniek
Biogasproducent Kloosterman levert per uur 800 kubieke meter biogas aan de zogeheten groen gas hub bij Attero. Dit is de nieuw gebouwde centrale gasopwerkingsinstallatie die het biogas opwaardeert tot groen gas, dat– na controle – geïnjecteerd wordt in het plaatselijk aardgasnet. Het gaat hierbij om jaarlijks 4 miljoen kubieke meter groen gas. Er is rekening mee gehouden dat de capaciteit van de biogasleiding verder opgevuld wordt door meer biogasproducerende agrarische bedrijven aan te sluiten op de leiding.

Stimulering
De provincie Drenthe heeft actief steun geleverd aan het project met een subsidie voor de aanleg van de biogasverzamelleiding en voorzieningen voor het injecteren van het geproduceerde groen gas op het aardgasnet. Attero heeft geïnvesteerd in de bouw van de gasopwerkingsinstallatie, die geleverd is door Pentair Haffmans uit Venlo. Deze hoogkwalitatieve installatie levert naast groen gas ook zuiver CO2 dat afgezet wordt in de tuinbouw en industrie.

Veiligheid
Biogas verschilt van aardgas. Biogas heeft niet de typische aardgaslucht. Deze ontstaat wanneer er een stofje wordt toegevoegd als het groen gas in het aardgasnet wordt geïnjecteerd. Hiermee is rekening gehouden tijdens de aanleg van de biogasverzamelleiding. Fudura en Attero hebben aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. Niet alleen is de leiding dieper in de grond gelegd dan een aardgasleiding, maar er ligt ook een duidelijk markeringslint in de grond met daarop ‘let op biogasleiding’. Bovengronds staan extra markeringspalen.

Opmars
Biogas staat erg in de belangstelling en maakt een opmars door. Er zijn vele initiatieven en projecten gepland en in uitvoering. Ook wint groen gas als transportbrandstof terrein. Attero groeit met dit project uit tot een centraal en belangrijk productie- en distributiecentrum van biogas en groen gas in Nederland. Attero wint al 30 jaar biogas uit stortplaatsen en werkt dit op tot groen gas. Het heeft recent twee vergistingsinstallaties gebouwd in Tilburg die eveneens miljoenen kubieke meters biogas leveren. Daarnaast is in Wijster een innovatief project opgestart om vloeibaar biomethaan te gaan produceren.

Stichting Energy Valley
Ruud Paap, senior projectmanager Groen Gas bij Stichting Energy Valley: “Weer een mooie stap vooruit in de ontwikkeling van Attero’s Groen Gas Hub. Sinds Energy Valley in 2008 samen met Attero, Omrin, Suiker Unie en Ekwadraat aan de ontwikkeling van Hubs begon, is de biogasproductie in Wijster fors gegroeid. Attero produceert nu niet alleen uitsluitend uit stortgas, maar ook groen gas uit gft-afval, organisch restafval en nu dus recent ook uit het biogas dat landbouwbedrijf Kloosterman produceert. Waarschijnlijk volgen in de toekomst nog meer bronnen”.

Bron: Attero & Energy Valley

Nieuwsarchief