GS Noord-Holland: ‘Niet morrelen aan 12-mijlszone’

13 okt 2014

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn geen voorstander van het voornemen van ministers Kamp (EZ) en Schultz Van Haegen (I&M) om windparken op zee ook binnen de 12-mijlszone toe te laten.De beide ministers maakten dit voornemen bekend in een brief die zij eind september naar de Tweede Kamer stuurden om ook de mogelijkheden te bekijken voor windturbines tot minimaal 10 nautische mijl (18,5 kilometer) uit de kust. Aanleiding was om de kosten voor de bouw van windturbines op zee te verminderen.

Gedeputeerde Jaap Bond (Duurzame Energie): ‘We hebben altijd aangegeven voorstander te zijn van wind op zee, maar dan wel buiten de 12 mijl. Omdat die afstand nu ter discussie lijkt te worden gesteld willen wij expliciet onderstrepen dat er aan de 12-mijlszone sowieso niet gemorreld moet worden. De molens komen dan te dichtbij en dat kan een negatief effect hebben op onder meer het strandtoerisme in onze provincie.’  

Bron: Provincie Noord-Holland

Nieuwsarchief