Groot Geologisch Onderzoek naar aardwarmte in Groningen

15 nov 2013

Een subsidie van 33 miljoen euro die aan Groningen is toegekend voor onderzoek en uitvoering van een groot aardwarmteproject sluit aan bij de ambitie van Groningen om op tal van fronten duurzaamheid te bevorderen, en dus ook geothermie. B en W hebben opdracht gegeven voor een groot onderzoek naar aardwarmte uit de diepe ondergrond. De resultaten van dat onderzoek worden in december bekend.

De rijkssubsidie van 33 miljoen euro is toegekend in het kader van Stimulering Duurzame Energieproductie. Wethouder Jan Seton: 'Deze subsidie is een erkenning en stimulans van onze ambities inzake geothermie'. Met dit project wordt jaarlijks 8.6 miljoen m3 aardgas vervangen door warmte uit een duurzame aardwarmtebron. Totaal heeft het Ministerie van EZ (in feite het Agentschap NL) voor geothermie Zernike een kleine € 33 miljoen gereserveerd.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de uitgebreide studie en rapportage van de diepe ondergrond onder de stad Groningen. Met dit Groot Geologisch Onderzoek kan de gemeente vervolgens besluiten een winningsvergunning geothermie aan te vragen. Daarnaast wordt met dit onderzoek nauwkeuriger bekend hoe de ondergrond op 3 kilometer diepte in elkaar steekt.

De combinatie diepte, aanwezigheid water, temperatuur, druk en de doorlatendheid van de bodem bepalen uiteindelijk hoeveel warmte er mogelijk jaarlijks naar boven gehaald kan worden. De verwachting is dat in december resultaten uit dit onderzoek aan de gemeenteraad van Groningen worden gerapporteerd.

Tegelijkertijd onderzoekt de gemeente Groningen in samenwerking met Waterbedrijf Groningen welke afzet van warmte zij kan realiseren binnen de bestaande bebouwing in de stad en voor nieuwbouw zoals bijvoorbeeld op de Zernike Campus Daartoe is zij in overleg met onder andere de Groningse woningcorporaties die beschikken over een groot woningareaal in het noordwesten van de stad. Naar schatting kunnen straks enkele duizenden huishoudens hun huizen verwarmen door middel van warmwater uit de diepe ondergrondse bron onder Zernike.

Nieuwsarchief