Groninger gemeenten en provincie ondertekenen Koepeldeal Duurzame Energie

07 nov 2013

De Groninger gemeenten en de provincie gaan meer samenwerken op het gebied van duurzame energie. De intentie hiervoor is vastgelegd in de koepeldeal duurzame energie, die gedeputeerde Van Mastrigt en de wethouders Bessembinders en Oomkes (namens de Vereniging Groninger Gemeenten) op 7 november 2013 ondertekend hebben.

Met de ondertekening van de koepeldeal is afgesproken is dat gemeenten voor de periode tot en met 2015 duurzame energieprojecten aandragen. De projecten zijn een aanvulling op de projecten uit de Green Deal Noord-Nederland en het Energieprogramma 2012-2015 van de provincie Groningen. De gemeenten voeren de projecten uit, de provincie ondersteunt met kennis, kunde en financiën.

In de koepeldeal zijn zes thema’s benoemd: biomassa, duurzame mobiliteit, lokale duurzame energiebedrijven, gebouwde omgeving, openbare verlichting en verduurzaming van de eigen organisatie.

Deze thema's zijn uitgewerkt in projectvoorstellen. Voorbeelden van projecten zijn het duurzaam gebouwenbeheer van gemeentelijke gebouwen, het benutten van biomassa uit landschapsbeheer, het uitbreiden van het aantal laadpalen voor elektrische auto's, energie besparen op de openbare verlichting of het onderling uitwisselen van kennis voor het rijden op Groen Gas.

Bron: Provincie Groningen

Nieuwsarchief