Groen licht voor belangrijke 'groene' elektriciteitsverbinding tussen Noorwegen en Duitsland

11 feb 2015

Met de ondertekening van de eigendomsovereenkomst hebben  de partners TenneT, Statnett, en KfW, vertegenwoordigd door KfW IPEX-bank, het finale investeringsbesluit voor het NordLink-project genomen. De aanleg van 623 kilometer lange elektriciteitsverbinding gaat van start zodra de contracten zijn getekend met de aannemers die verantwoordelijk zijn voor de aanleg en installatie van de kabel en converterstations.

“Dit is opnieuw een grote stap vooruit op de weg naar een meer geïntegreerde Europese energiemarkt en een belangrijke stap in de Duitse energietransitie. Met deze interconnector kunnen we energie uitwisselen tussen twee energiesystemen die elkaar prima aanvullen; de groeiende Duitse productie van wind- en zonne energie aan de ene kant en de op waterkracht gebaseerde Noorse productie aan de andere kant”, aldus Mel Kroon, CEO van TenneT.

“De ondertekening is voor alle drie de partners een zeer belangrijke stap. De interconnector draagt bij aan een klimaatvriendelijk en efficiënt energiesysteem voor de toekomst. De kabel verhoogt de leveringszekerheid voor stroomverbruikers en ondersteunt waardecreatie in zowel Noorwegen als Duitsland", zegt Auke Lont, CEO van Statnett.

Markus Scheer, directielid van KfW IPEX-bank: “De NordLink-interconnector behoort tot de belangrijkste  projecten in de Europese energiesector en zal een belangrijk effect hebben op het Europese energiesysteem. De financiering van dit project samen met onze partners vormt een mijlpaal in de transitie van de Duitse energiemarkt en is een belangrijk project voor KfW. We zijn er trots op om hier onderdeel van te zijn."

‘Opslag’ van windenergie
Een verbinding tussen Noorse waterkrachtenergie en Duitse windenergie biedt voor beide landen voordelen. Wanneer bijvoorbeeld in Duitsland sprake is van een overschot aan windenergie, kan dit via NordLink naar Noorwegen worden getransporteerd. De waterreservoirs in Noorwegen fungeren daarbij als ‘natuurlijke opslag van windenergie’, doordat het water in de reservoirs wordt vastgehouden. Duitsland kan op haar beurt duurzame Noorse energie uit waterkracht importeren bij een hoge vraag naar energie.

Voordelen voor verbruikers en economie
Een aanzienlijk deel van de sociaal-economische voordelen van NordLink ontstaat door de opbrengsten uit de handel in transportcapaciteit via de interconnector. Deze opbrengsten worden ingezet voor de financiering van andere netprojecten of voor het verlagen van de verbruikstarieven. Duitse verbruikers kunnen profiteren van lagere energieprijzen: als de prijzen hoger zijn dan in Noorwegen, omdat windturbines en zonnepanelen slechts weinig produceren, kan via NordLink energie uit Noorse waterkracht worden geïmporteerd.

De kabel verbindt de capaciteiten van de waterkrachtcentrales in Noorwegen en windparken in Duitsland. De waterreservoirs in Noorwegen fungeren daarbij als energieopslag. Bij verbruikspieken in Duitsland kunnen deze worden benut om stroom naar Duitsland te transporteren. Daarbij profiteren verbruikers van het positieve effect op de stroomprijzen door de import van energie uit voordelige waterkracht. De in 2008 in gebruik genomen NorNed-kabel tussen Nederland en Noorwegen werkt ook volgens dit principe.

Duits-Noorse samenwerking
Met het interconnectorproject is een totale investering gemoeid van 1,5 à 2 miljard euro. Het NordLink-project wordt gerealiseerd door de Noorse netbeheerder Statnett en DC Nordseekabel GmbH & Co. KG, die beide een aandeel van 50% in het project hebben. TenneT en de Duitse stimuleringsbank KfW hebben beide een aandeel van 50% in DC Nordseekabel. DC Nordseekabel is verantwoordelijk voor de aanleg van het Duitse deel van het project, met inbegrip van de vergunningen. De HVDC-verbinding, met een capaciteit van 1400 megawatt (MW), wordt aangelegd tussen Tonstad in Noorwegen en Wilster in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein.

Cijfers en feiten

  •     623 lange kabel voor het transport van hoogspanningsgelijkstroom (HVDC)
  •     Onshore: bovengrondse hoogspanningslijn (Vollesfjord – Tonstad/Noorwegen) met een lengte van 53 km
  •     Offshore: 516 km zeekabel
  •     Onshore: ondergrondse kabel (Büsum – Wilster/Duitsland) met een lengte van 54 km
  •     Aansluitpunten op bestaand net: converterstations in Wilster (Duitsland) en Tonstad (Noorwegen)

Bron: Tennet

Nieuwsarchief