Grensoverschrijdende samenwerking in Joint Energy Competence Centre

27 mei 2014

Oldenburger Energie Cluster,  Energy Academy Europe en Energy Valley zijn van plan een Joint Energy Competence Centre op te richten. Dit gezamenlijke energie competentiecentrum zal als platform gaan fungeren voor samenwerking in bestaand en nieuw onderzoek (pilots en demo’s) op het gebied van slimme huizen en geïntegreerde energie systemen. 

Daartoe hebben de partijen op maandag 26 mei in aanwezigheid van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima in Oldenburg en minister president Stefan Weil van de Duitse deelstaat Nedersaksen een intentieovereenkomst getekend.

Proeftuinen voor het energiesysteem van de toekomst

Zowel in Noord-Nederland als in Noord-Duitsland wordt er veel kennis opgebouwd over nieuwe vormen van energie en systemen. In EnTranCe, het open innovatie Energie Transitie Centrum van de Hanzehogeschool Groningen en Next Energy, onderdeel van de Carl von Ossietzky Universiteit in Oldenburg werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen aan toegepast onderzoek naar nieuwe energieconcepten.  Tussen de hogescholen en universiteiten in zowel Groningen als Oldenburg bestaat al een nauwe samenwerking. Voorbeelden zijn o.a. de EUREC Renewable Energy Master, een  samenwerking tussen de Hanzehogeschool Groningen en o.a. de universiteit Carl von Ossietzky in Oldenburg.

Next Energy en EnTranCe vullen elkaar aan. Next Energy richt zich met name op techniek. EnTranCe verricht ook  multidisciplinair onderzoek, waarbij naast technische aspecten ook sociologische, economische en juridische aspecten worden betrokken. In het Joint Energy Competence Centre worden er verbindingen gelegd tussen deze beide instellingen, om zodoende kennis uit te wisselen en sneller tot resultaten te komen die nodig zijn voor de transitie van een energiesysteem op basis van fossiele brandstoffen naar een duurzame energievoorziening.

Financiering

Voor financiering van het Joint Energy Competence Centre wordt onder andere gebruik gemaakt van diverse subsidiestromen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Er wordt gekeken naar een aanvraag van Interreg-subsidie en een bijdrage vanuit Horizon 2020, beide Europese programma’s die regionale ontwikkeling en innovatie stimuleren.

Nieuwsarchief