Gemeente Groningen Mattias Gijsbertsen - In Groningen rolt de Groene Loper uit

21 okt 2015

In Groningen rolt de Groene Loper uit

‘Groningen geeft energie 2015-2018’. Dat is de naam van het programma waarmee de gemeente Groningen de komende jaren haar ambities aanscherpt en strategische keuzes maakt als het gaat om alles wat met energie te maken heeft. ‘Met het programma kiest Groningen ervoor om de economische vooruitzichten te versterken en zich te profileren als dé stad voor duurzame vernieuwing.’

‘We bouwen voort op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt, maar we willen ook dat het sneller gaat. De actualiteit over de aardbevingen speelt daarin een grote rol. In onze regio merken we dagelijks wat de vervelende gevolgen zijn van gaswinning. We moeten op zoek naar andere, duurzame energiebronnen’, vertelt wethouder Mattias Gijsbertsen die onder meer energie in zijn portefeuille heeft.

Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?

‘We zullen moeten opschalen, verbreden en innoveren. Als gemeente zijn we zelf geen belangrijke uitvoerende partij. Maar we kunnen wel invloed uitoefenen. We kunnen zelf het goede voorbeeld geven met onze eigen bedrijfsvoering, het energieneutraal maken van 250 gebouwen. We kunnen partijen bij elkaar brengen en de goede oplossingen stimuleren.’

Hoe wordt de burger betrokken bij het energiethema?

‘Ik zou de vraag haast willen omdraaien. Je ziet een duidelijke groei in de beweging van onderop. Tientallen lokale en regionale energie-coöperaties nemen de rol van grote energiebedrijven over door duurzame energie te leveren die zo veel mogelijk regionaal wordt geproduceerd. Die lokale initiatieven worden belangrijker. We zijn heel blij met energiecoöperaties als Grunneger Power en Noorden Lokaal Duurzaam.

Begin dit jaar hebben we 3.500 Stadjers gevraagd naar hun mening en ervaring met energie(besparing). Het blijkt dat mensen het belangrijk vinden, maar dat ze moeilijk de weg weten te vinden hoe ze dat in daden kunnen omzetten. Ook kan de kennis over terugverdientijd van besparingsmogelijkheden vergroot worden. Hier kunnen we dus nog winst boeken.’

Wat doet Groningen voor een goed vestigingsklimaat voor ondernemers?

‘We leggen de rode loper uit. We zetten in op vermindering van regeldruk. De afgelopen jaren hebben we bestemmingsplannen gewijzigd om ruimte te maken voor verschillende soorten bedrijven zodat je combinaties kunt krijgen van wonen, werken en leren. We zijn een aantrekkelijke stad voor ondernemers met een hoog voorzieningenniveau. We werken aan de bereikbaarheid en bovenal kijken we met bedrijven naar wat ze nodig hebben om hun plannen te realiseren. Daarnaast werken we aan een Groene loper. We hebben vijf groene ondernemers bevraagd naar wat zij nodig hebben of waar zij  last van hebben om hun duurzame ondernemingen op te kunnen zetten. Behalve regels/wetgeving die grotendeels zijn gebaseerd op een fossiele economie is er ook meer gezamenlijke daadkracht nodig in Noord-Nederland om investeerders te steunen.’

Waarom is de gemeente Groningen lid van het Energy Valley Platform?

‘Je moet aan de juiste tafels zitten om een bijdrage te kunnen leveren. Ons lidmaatschap van het Energy Valley Platform is zo’n goede tafel. Onze rol is faciliterend. We brengen verbindingen tot stand tussen kennis en koplopers.’

Nieuwsarchief