Gemeente en Waterbedrijf Groningen gaan samen in duurzame warmte

14 feb 2014

WarmteStad wordt het nieuwe nutsbedrijf dat aan inwoners en bedrijven in Groningen voor de lange termijn betrouwbare, betaalbare en bovendien duurzame warmte (en/of koude)-oplossingen biedt. Het betreft een samenwerking tussen Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen. Beide partijen hebben ambitieuze doelstellingen wat betreft duurzaamheid. Binnen de gemeente Groningen liggen grote kansen om de CO2-uitstoot via een van de energiesporen - namelijk warmte - sterk in te perken. Denk daarbij aan restwarmte, warmte/koude opslag en geothermie. Het transporteren van warmte onder de grond vereist een uitgebreid netwerk waarbij het van belang is dat iedereen ervan kan profiteren tegen een redelijke prijs. Het nieuwe zelfstandige nutsbedrijf  zorgt voor duurzame warmte en/of koude voor de stad op een verantwoorde wijze en draagt daarmee wezenlijk bij aan een energieneutraal Groningen in 2035.WarmteStad bv

De rol van de gemeente is primair de waarborging van het publiek belang. Ook van belang is het aanjagen van dergelijke initiatieven die momenteel niet door de markt worden opgepakt. Dit gaat dus verder dan alleen duurzaamheidsdoelstellingen. Het gaat ook om toegankelijkheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid en verwezenlijking van dit type energievoorziening. Om al die doelen tegelijk en in samenhang te kunnen dienen, is krachtige lokale regie vereist. Dit gaat de gemeente niet alleen doen. Met het Waterbedrijf Groningen heeft de gemeente een gelijkgestemde partner gevonden. Binnen een aantal warmte projecten in ontwikkeling in de stad werken  beide partijen  al intensief samen. Het betreft vanuit het waterbedrijf aanvullende competenties rond opwek, distributie en levering van warmte, waardoor een krachtige combinatie ontstaat: WarmteStad bv.

WKO Europapark bv

Voor de collectieve warmte/koude opslag op het Europapark wordt - als dochter van WarmteStad – tevens de WKO Europapark bv opgericht. Deze bv gaat als eerste warmte/koude leveren vanuit de bronnen die geboord zijn naast de nieuwbouw van het stadskantoor op het Harm Buiterplein. Daarnaast is WarmteStad een paraplu om nieuwe samenwerkingsprojecten te kunnen ontwikkelen, zoals geothermie in Noordwest en een collectieve WKO rondom het Forum in de binnenstad.

De directe aanleiding om nú tot oprichting over te gaan heeft te maken met het feit dat de collectieve warmte/koude opslag op het Europapark op korte termijn gaat leveren aan klanten. Een bijkomende noodzaak is dat vanaf 1 januari 2014 de eisen uit de Warmtewet gelden. Een ieder die grootschalig warmte en koude levert aan derden moet hieraan voldoen. Ook om deze redenen moet een zelfstandig bedrijf opgericht zijn.

Op 10 januari 2014 zijn WarmteStad bv en WKO Europapark bv beide door Waterbedrijf Groningen opgericht. B&W stellen de raad  voor om voor 50 % aandeelhouder te worden. De verwachting is dat de gemeente nog vóór de zomervakantie 2014 kan gaan deelnemen in WarmteStad bv.

Bron: Waterbedrijf Groningen

Nieuwsarchief