Geheel nieuwe technologie ontwikkeld voor groengas productie

31 mei 2017

Bareau heeft een geheel nieuwe technologie ontwikkeld genaamd Autogenerative High Pressure Digestion (AHPD). Hier is de afgelopen 10 jaar aan gewerkt. Met deze technologie kan uit afvalwater, zuiveringsslib en keukenafval een grote hoeveelheid groengas worden geproduceerd die de kwaliteit van aardgas uit Slochteren evenaart. Het is een innovatieve, energiezuinige technologie die naast groengas productie ook de desinfectie en verwijdering van reststoffen kan verzorgen. Op dit moment zijn er al diverse partijen uit Nederland, Duitsland, Luxemburg en China die interesse hebben getoond om het systeem te installeren.

In het kort werkt de technologie als volgt: als er gebruik wordt gemaakt van een gesloten systeem bouwen de in het water en slib aanwezige bacteriën een hoge druk op. Deze druk en biologische omzetting leiden tot de productie van groengas en de verwijdering van CO2. Daarbij hoeft geen energie meer aan het proces te worden toegevoegd. Het geproduceerde gas kan direct worden ingevoerd in het bestaande gasnetwerk en daarin worden opgeslagen. Dit hele proces is in de afgelopen 24 maanden getest op de proeftuin voor energie(transitie) EnTranCe en het experimenteerterrein van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Er is ook duidelijk geworden dat als waterstof wordt toegevoegd aan het systeem de groengas productie kan verdubbelen. Additionele experimenten om belangrijke reststoffen te verwijderen zijn succesvol verlopen.

Als dit in heel Nederland wordt toegepast kan er 3 tot 10 miljard Nm3 per jaar worden geproduceerd. Het wordt ook commercieel interessant doordat de kosten van de installaties in 7 jaar kunnen worden terugverdiend. Wat daarbij nog wel een rol speelt is het verschil in verantwoordelijkheden. Zoals gezegd worden in het AHPD waterzuivering, duurzame energieproductie, opslag van energie en de terugwinning van de kostbare reststoffen in één proces geïntegreerd. Dit vraagt volgens ontwikkelaar Bareau om een nauwe samenwerking en het openbreken van bestaande belangen en wettelijke verantwoordelijkheden. Op dit moment is er bij de energieproductie veelal sprake van duidelijk gescheiden verantwoordelijkheden, terwijl een proces als dit vraagt om een meer circulaire benadering. De verschillende partijen die een rol spelen moeten daarin geintegreerd samenwerken. Op het moment dat de gevestigde partijen hun rollen in de lineaire economie aanpassen aan de eisen die de circulaire economie stelt, kunnen ze aanhaken bij deze ontwikkeling. Tegelijkertijd kunnen deze partijen bijdragen aan een versnelling van die onvermijdelijke transformatie van de economie, waarbinnen ook de energietransitie vorm zal moeten gaan krijgen.

 

Nieuwsarchief