Gasrotonde Groningen moet beter worden beschermd tegen wassende water

18 sep 2014

De gasrotonde in Groningen moet beter beveiligd worden tegen overstromingen. Want de huidige bescherming is niet goed genoeg. Dat blijkt uit het Deltaprogramma 2015, dat deze dinsdag werd gepresenteerd. Ook in andere gebieden met vitale infrastructuur in de komende decennia gewerkt gaan worden aan versterking van de waterveiligheid.

Beschermen tegen hoogwater

Volgens het programma gaat Nederland in de komende dertig jaar EUR 20 mrd investeren in nieuwe maatregelen om het land te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater.  "En wordt extra ingezet op veiligheid bij bijvoorbeeld kerncentrales en de gasrotonde, of eigenlijk überhaupt energievoorzieningen", aldus woordvoerster Yvonne Doorduyn van het ministerie in een telefonische toelichting.

Onder de norm

Uit het omvangrijke programma -dat Nederland onderverdeelt in zes deelgebieden waar maatregelen nodig zijn- blijkt dat langs de Hollands-Fries-Groningse vaste wal zo'n 100 kilometer van de waterkeringen -die het gebied beschermen tegen overstromingen- onder de norm zijn. Die zullen moeten worden aangepakt. Een deel van dit gebied krijgt ook een hogere norm vanwege de gasrotonde, blijkt uit het programma.

Nieuw hoofdstuk

Het nieuwe Deltaplan is volgens minister Melanie Schultz van Haegen "een nieuw hoofdstuk in onze eeuwenlange relatie met het water". Schultz wees erop dat het eerste Deltaplan na de watersnoodramp van 1953 de aanzet vormde voor de bouw van de deltawerken. Dat vergde tientallen jaren.

"Nu ligt er een nieuw plan voor de komende decennia. Er wonen inmiddels meer mensen in de laaggelegen gebieden. Onze economische activiteiten zijn veel groter." Omdat ook de zeespiegel stijgt en het vaker hoogwater in de grote rivieren is, was het volgens de bewindsvrouw "tijd voor een nieuw deltaplan met extra bescherming".

In het nieuwe plan is afgewogen op welke plekken veel slachtoffers zouden kunnen vallen bij een dijkdoorbraak of waar veel schade zou ontstaan. Voor elke Nederlander mag de kans op overlijden door een overstroming niet groter zijn dan 0,001 procent.

Bron: Energeia.nl

Nieuwsarchief