Fusie Groen Gas Nederland en GroengasMobiel

02 feb 2015

Stichting Groen Gas Nederland (GGNL) en de Vereniging GroengasMobiel (GGM) zijn gefuseerd. De fusie komt voort uit de wens van de keten om de productie en toepassingen van hernieuwbaar gas sterker te integreren. De organisatie gaat verder onder de naam Groen Gas Nederland. Gerd van de Logt wordt algemeen directeur en René Laks directeur Markt & Programma’s. Samen vormen zij het nieuwe directieteam. De huidige directeur Xander van Mechelen, verlaat na een aantal succesvolle jaren GGNL en wordt commercieel directeur bij technologiebedrijf Kipp & Zonen in Delft.

GGNL richtte zich primair op de ontwikkeling van groengasproductie en GGM primair op de afzet van groen gas (CNG) en vloeibaar gas (LNG) in de mobiliteitssector. Door de fusie groeit GGNL nu door naar een nationaal platform van meer dan tachtig partners over de gehele keten. Met de fusie geeft GGNL invulling aan een advies uit de Routekaart hernieuwbaar gas van juni 2014. De Routekaart bepleit verdergaande integratie en professionalisering van de groengassector. Het doel van de fusie is onder meer om overkoepelende programma’s te ontwikkelen waarmee zowel de productie als de afzet in duurzame mobiliteit eenvoudiger kan toenemen. Zo zal GGNL in nauwe samenwerking met de provincies het programma Groen Gas in Mobiliteit (GGiM) verder uitrollen waarmee rijden op lokaal geproduceerd groen gas wordt gestimuleerd. GGNL zal ook gaan werken aan de verdere ontwikkeling van duurzame mestoplossingen en aan het actieplan van de SER-brandstofvisie voor duurzame brandstoffen.

Directieteam en bestuur
Gerd van de Logt was de afgelopen vier jaar lid van het dagelijks bestuur van GGNL. Van de Logt is afkomstig van Eneco waar hij zich richt op de ontwikkeling van nieuwe duurzame markten, met name hernieuwbare gassen. Van de Logt blijft naast zijn directeurschap bij GGNL werkzaam voor Eneco. Tevens zit hij in de advisory board van een aantal bio-energiebedrijven. Voor zijn tijd bij Eneco werkte hij bij HP en TNT. De nieuwe directeur Markt & Programma’s, René Laks, was vanaf 2012 directeur van GGM en heeft veel ervaring in de transport- en energiesector. Laks werkte eerder voor Nedlloyd, Shell, Argos en Essent. Raymond Gense, bestuurslid van GGM, volgt Van de Logt op in het dagelijks bestuur van GGNL. Pelle Schlichting, de huidige voorzitter van GGM, wordt lid van het algemeen bestuur van GGNL.

Nieuwsarchief