Fryslân krijgt na twee eeuwen weer universiteit

26 jan 2015

University Campus Fryslân wordt elfde faculteit RUG met o.a. themagebieden energie, duurzame samenleving en techniek

Universitair onderwijs komt terug in Fryslân. De University Campus Fryslân (UCF) in Leeuwarden wordt officieel de elfde faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Prof. dr. Jouke de Vries wordt per 1 mei 2015 benoemd als decaan van deze faculteit, die de naam University Groningen/Campus Fryslân krijgt.

Gedeputeerde van Fryslân Jannewietske de Vries en collegevoorzitter van de RUG prof. dr. Sibrand Poppema presenteerden hun plannen op vrijdag 23 januari in Leeuwarden. Poppema is blij met de samenwerking in Fryslân: ‘We willen onze positie als universiteit van het noorden versterken door in een hechte samenwerking met de hogescholen in Leeuwarden gebruik te maken van de bestaande infrastructuur hier in de regio. Tegelijkertijd voorzien we met deze samenwerking het noorden van een stabiele en duurzame kennisinfrastructuur. We investeren in kennis en banen. Dat levert ons meer binding met de regio op, meer masterstudenten en onderzoek.’

Jannewietske de Vries: ‘Fryslân krijgt eindelijk weer een universiteit. Tweehonderd jaar na de sluiting van de universiteit van Franeker is dat heel goed nieuws voor de regio. Het is erg belangrijk dat hier op elk niveau gestudeerd kan worden. Van peuter tot promovendus moet iedereen zich in Fryslân thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen. Het is tegelijk een opwaardering van de provincie. We zijn een broedplaats van kennis en innovatie, een universiteit hoort daarbij.’

‘Universiteiten zijn steeds actiever in de regio,’ zegt Jouke de Vries. ‘Het is een geweldige kans om voor de RUG om de elfde faculteit in Leeuwarden op te bouwen. Het wordt een regionale universiteit van wereldklasse. De opleidingen zullen tot stand komen in overleg met het bedrijfsleven, overheden, hogescholen en kennisinstellingen.’

Masteropleidingen
De RUG wil aan de UCF masteropleidingen aanbieden, die belangrijk zijn voor Fryslân. In totaal gaat het om vijf tot tien nieuwe opleidingen, die enkele honderden studenten naar Leeuwarden trekken. Momenteel is er al een aantal masteropleidingen in Leeuwarden. Zo is de RUG verantwoordelijk voor de masteropleiding Multilingualism.

University College
Naast het realiseren van nieuwe masteropleidingen is een belangrijk speerpunt om in Leeuwarden een internationaal residentieel University College te realiseren. Het University College wordt een brede driejarige bacheloropleiding op het gebied van Politics, Philosopy, Psychology and Economics waarbij de studenten op de campus wonen en studeren. Het University College moet groeien naar een opleiding met zo’n 600 studenten.

University Campus Fryslân
UCF is in 2011 gestart en wordt gesteund door de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden . Het doel is om de in de regio actieve universiteiten, de Friese onderwijs- en onderzoeksinstellingen, de cultureel-maatschappelijke organisaties en de bedrijven met elkaar te verbinden. Zo wordt de kennisinfrastructuur en –economie versterkt en de positie van Leeuwarden als kennis- en studentenstad uitgebouwd. De themagebieden zijn water, energie, life sciences, toerisme, meertaligheid, life sciences, duurzame samenleving, techniek en governance

Bron: provincie Fryslân & RuG

Nieuwsarchief