Fryske Energy Challenges

26 mrt 2014

Ook in de schooljaren 2014 – 2016 gaan de Fryske Energy Challenges van start. Basisscholen en scholen uit het voortgezet onderwijs en MBO in Fryslân kunnen meedoen aan dit project. De scholieren gaan aan de slag met energie, water en duurzaamheid. Ze gaan concrete oplossingen bedenken om in het eigen schoolgebouw slim met water en energie om te gaan. Dit schoolseizoen doen er al 25 scholen mee aan de Fryske Energy Challenges. De provincie Fryslân draagt € 300.000 bij.

De Fryske Energy Challenges wil de kennis van water en energie en duurzaam gedrag bij scholieren vergroten. “De scholieren staan centraal in dit project. Dat is ook de kracht. Ze maken zelf een plan om energie en water te besparen. En dat gaan ze monitoren. Tegelijkertijd kunnen we scholieren zo interesseren voor beroepsopleidingen op het gebied van water en energie. Dit zijn twee kansrijke sectoren in Fryslân,” legt gedeputeerde Hans Konst uit. Aanvullend krijgen de scholen ook een maatwerkadvies. Dit beschrijft onder andere welke technische maatregelen kunnen bijdragen aan een lager energieverbruik in de school.

Lastenverlichting scholen

Eerdere ervaringen van de Energy Challenges leert dat er een energiebesparing van 10 tot 15% mogelijk is. “Energiebesparing levert direct een lagere energienota op. Dat is voordelig voor de deelnemende scholen. Een deel van de energiebesparing wordt gebruikt om het project uit te voeren,” aldus gedeputeerde Hans Konst.

Samenwerking

De Fryske Energy Challenges wordt ondersteund door de gemeente Leeuwarden, Energy Valley en de provincie Fryslân. In het project wordt samengewerkt met bedrijven en organisaties in de regio. Voorbeelden zijn Strukton Worksphere Leeuwarden, de Friese Milieufederatie, GasTerra, Vitens, Wetsus, CEW en P. de Vries Installatietechnieken. De stichting Energy Challenges is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie

Het ondersteunen van de Fryske Energy Challenges is één van de acties van het uitvoeringsprogramma Duurzame Energie. Met een Friese aanpak werkt de provincie Fryslân aan een sterk en gezond Fryslân. Samen met dorpsbelangen, inwoners en gemeenten. En samen met woningcorporaties, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. De provincie zet in op het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. Ook zet de provincie met deze aanpak in op werkgelegenheid.

Bron: Provincie Fryslân.

Nieuwsarchief