Extra zoekgebied voor windenergie in Emmen?

19 feb 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Emmen onderzoekt of er een negende zoekgebied toegevoegd kan worden aan de acht gekozen zoekgebieden voor windenergie. Het gaat om het gebied rondom het LOFAR-buitenstation aan de Veenschapsweg (ten zuidwesten van de locatie Noordersloot). De komende maanden wordt dit gebied al wel meegenomen in het onderzoek naar de milieu-effecten van windenergie op de omgeving en het gebiedsproces. Ook gaat de gemeente in overleg met de initiatiefnemer van het LOFAR-buitenstation (Astron) om te kijken of windmolens in dit gebied mogelijk zijn. Als het blijkt dat windenergie hier mogelijk is, wordt dit gebied meegenomen in de Structuurvisie windenergie.

Inwoners hebben het verzoek gedaan om het LOFAR-gebied als zoekgebied voor windenergie te benoemen. De provincie had vooraf aangegeven dat dit niet mogelijk was, omdat dit een LOFAR-gebied is. LOFAR is een meetinstrument voor sterrenkundig onderzoek. Dat betekent dat hier in principe geen windmolens geplaatst kunnen worden omdat dit storing zou kunnen geven. Inmiddels stelt de provincie dat dit gebied niet vooraf al hoeft te worden uitgesloten. Daarom is de gemeente in overleg met Astron gegaan. Uit dit eerste overleg is gebleken dat Astron open staat om dit verder te bespreken. Uit dit nadere overleg hoopt de gemeente zo spoedig mogelijk duidelijkheid te krijgen of dit gebied als zoekgebied kan worden opgenomen of niet.

Van acht naar negen zoekgebieden?
In november 2014 zijn met het regieplan Windenergie in de gemeente Emmen acht zoekgebieden aangewezen waar mogelijk windenergie kan komen. Op dit moment worden deze gebieden verder onderzocht. Ook is het Platform Windkracht 3 met omwonenden van de gebieden aan het werk over onder andere hoe de windmolens het best in hun gebied geplaatst kunnen worden en onder welke randvoorwaarden. In het regieplan staat dat, als er in december/januari nog een gebied blijkt te zijn dat voldoet aan de voorwaarden, dit dan wordt onderzocht of hier ook windenergie mogelijk is.

Hoe nu verder?
Om vertraging in het windenergieproces te voorkomen, kiest het college ervoor dit gebied alvast te betrekken bij de onderzoeken en het gebiedsproces.
De omwonenden van dit gebied worden zo snel mogelijk uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daarna gaat Platform Windkracht 3 hier met de omwonenden aan het werk. Voor 1 juli moet de gemeenteraad een besluit nemen over de definitieve gebieden waar windenergie mogelijk is.

Bron: Gemeente Emmen

 

Nieuwsarchief