Europees onderzoeksprogramma naar gasinnovatie en duurzaamheid

29 jan 2014

Europa bevindt zich op een keerpunt in de energietransitie. Het moet de hoeveelheid fossiele brandstoffen reduceren, zodat we minder afhankelijk zijn van olie- en gasimport om tegelijkertijd het aandeel in duurzame energie te vergroten.

Tijdens de Gas Fuels Europe conferentie in Brussel op 28 en 29 november jl. hebben meerdere sprekers gepleit voor een Europees onderzoeksprogramma naar gasinnovatie en duurzaamheid.

Met de organisatie van deze conferentie hebben de Duitse Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) en het Nederlandse Energy Delta Gas Research (EDGaR) hun plan voor een Europees onderzoeksprogramma naar gasinnovatie en duurzaamheid verbreed.

Een van de doelen van het Europees onderzoeksprogramma is "het verzekeren van de veiligheid en betrouwbaarheid van het gassysteem bij de introductie van duurzaam gas," stelt DVGW-president Walter Thielen tijdens zijn introductiespeech.

Gas is dé technologie voor de integratie van duurzame energie. Het maakt het mogelijk duurzame energie te genereren op zowel ecologische als economische wijze. Op deze manier kan worden voorzien in een voorspelbare en veilige gastoevoer. "Gas is fossiel en niet-fossiel, milieuvriendelijk en heeft bovendien een groot aandeel in de verduurzaming van onze energietoevoer," zegt Thielen.

Het Europese onderzoeksprogramma zal zich onder andere focussen op de integratie van duurzame energie met gas. "In de nabije toekomst zullen de duurzame energiesystemen en de gasenergiesystemen moeten worden samengevoegd," zegt Catrinus Jepma, wetenschappelijk directeur van EDGaR. De introductie van duurzame energie, waarvan de toevoer fluctueert, is een (zakelijk) argument vóór gas, volgens Jepma.

"Hoe gaan we om met de integratie van duurzame energiebronnen?" vroeg Mark van Stiphout, lid van het Cabinet of the Commissioner for Energy of the European Commission. Hij denkt dat gas een faciliterende rol kan spelen in de integratie van duurzame energie in het elektriciteitsnetwerk.

"We moeten vasthouden aan onze leidende positie in onderzoek en innovatie," stelt Axel Voss, lid van het Europees parlement. Hij is van mening dat er twee grote uitdagingen zijn, namelijk "werken met verschillende bronnen van energieproductie" en "ons minder afhankelijk maken van import."

Naar aanleiding van deze discussie stelde Beate Raabe (president van Eurogas) dat het programma Horizon 2020 een goede basis is voor gasonderzoek. Ze denkt dat "veelbelovende technologieën moeten worden ondersteund."

Tijdens de conferentie waren vooraanstaande vertegenwoordigers van Europees gasonderzoek aanwezig.

Uitdagingen in het Europese onderzoek zouden zijn: "de biogassector ontwikkelen," "de fluctuaties van duurzame energie bedwingen" en het "versterken van vraag- aanbod en het valoriseren van flexibiliteit," stelt Marc Florette (senior vicepresident Onderzoek en Innovatie bij GDF SUEZ). Hij onderstreept dat er vraag is naar "een duidelijk energieonderzoeksprogramma op Europees niveau, voor een middellange termijn."

Alexander Schwanzer, vertegenwoordiger van Europese Zaken Gas (van de Oostenrijkse Vereniging voor Gas- en Water), vatte het idee om Europees gasonderzoek te steunen als volgt samen: "Gas is een partner van de wind, het water en de zon."

Bron: EDGaR

Nieuwsarchief