Enexis Holding N.V. draagt bij aan versnelling energietransitie met oprichting Enpuls

13 okt 2016

Enexis richt het nieuwe bedrijfsonderdeel Enpuls op. Enpuls richt zich op energievergroening en-besparing. Het focust zich op vier thema’s: duurzame gebiedsontwikkeling, flexibiliteit, energiebesparing en duurzame mobiliteit. Hierbij neemt Enpuls het voortouw in het verbinden van partijen, ontwikkelt het samen met interne- en externe partners nieuwe ideeën, schaalbare oplossingen en zorgt dat de innovaties ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Met de oprichting van Enpuls levert Enexis een bijdrage aan het behalen van de energiedoelstellingen uit het Energieakkoord. De oprichting werd vandaag door CEO Peter Vermaat bekend gemaakt tijdens het FD Energiedebat.
 

Er komt steeds meer vaart in de energietransitie, maar er moet een tandje bij om de 14% in 2020 of de 16% duurzame energie in 2023 te halen. Om een substantiële bijdrage te leveren aan het behalen van deze doelen is Enpuls opgericht. Samenwerking staat centraal bij Enpuls, zowel binnen Enexis als daarbuiten. Enpuls gelooft erin dat niemand alleen de oplossing heeft, maar dat alle partijen hun steentje kunnen bijdragen; marktpartijen, onderzoeksinstituten en overheden zoals provincies en gemeenten. Doordat winst maken niet het uitgangspunt is, wordt er verder gekeken dan het eigen belang.
 

Duurzame gebiedsontwikkeling: ontwikkelen van nieuwe energiesystemen

Alle provincies en gemeentes hebben hun eigen duurzaamheidsambities en behoeften. Enpuls wil in samenspraak met gemeenten, provincies, woningbouwverenigingen en lokale energiecollectieven tot nieuwe oplossingen komen. Samen met elektronicabedrijf Thales en de provincie Overijssel werkt Enpuls op bedrijventerrein ‘High Tech Science Park’ aan het eerste intelligente duurzame energiesysteem.

Alle provincies en gemeentes hebben hun eigen duurzaamheidsambities en behoeften. Enpuls wil in samenspraak met gemeenten, provincies, woningbouwverenigingen en lokale energiecollectieven tot nieuwe oplossingen komen. Samen met elektronicabedrijf Thales en de provincie Overijssel werkt Enpuls op bedrijventerrein ‘High Tech Science Park’ aan het eerste intelligente duurzame energiesysteem.
 

Flexibiliteit: lokaal energie opwekken én gebruiken


Energiekeuzes van bedrijven en consumenten worden steeds belangrijker voor het energiesysteem. Enpuls wil marktpartijen stimuleren om lokaal opgewekte energie direct te gebruiken of, als er teveel energie beschikbaar is, op te slaan. Om dit aantrekkelijk te maken, ontwikkelt Enpuls nieuwe marktmodellen en zet het pilots op. In de samenwerking met overheden, marktpartijen en burgers is Enpuls op het gebied van energie-infrastructuur de spin in het web. Zoals in de pilot ‘Jouw Energiemoment 2.0’, waarbij, met behulp van een thuisaccu, wordt getest of en hoe dynamische energietarieven kunnen bijdragen aan de energietransitie.

Energiebesparing: klanten stimuleren om gezamenlijk energie te besparen
Nederland wil 1,5% energie besparen per jaar. Enpuls helpt om deze afspraak uit het Energieakkoord te realiseren door klanten te stimuleren om zelf energie te besparen. Zoals Buurkracht. Daar werkt Enpuls samen met lokale energiecoöperaties en stelt het teams samen van gemotiveerde buurtbewoners.  Inmiddels zijn er al meer dan 140 buurkrachtbuurten actief en is er ruim 1.000.000 kWh stroom en 400.000 m3 gas bespaard.

Duurzame mobiliteit: ontwikkelen van slimme laadinfrastructuur en toepassingen
Enpuls verwacht de komende jaren een verdere toename van het aantal elektrische auto’s. Voor de markt levert dit ongelofelijke economische kansen op. Maar het brengt ook ingrijpende consequenties voor het elektriciteitsnet met zich mee. Enpuls brengt marktpartijen en lokale overheden samen om oplossingen te vinden. Bijvoorbeeld het uitgesteld opladen, dat ervoor zorgt dat het elektriciteitsnet op de piekmomenten minder zwaar wordt belast. Of toepassingen die het opladen van elektrische auto’s regelen op het meest duurzame moment – als de zon schijnt en de wind waait. Hierdoor wordt maximaal gebruik gemaakt van de duurzame energie. Die toepassingen kunnen alleen gerealiseerd worden als er ook gebruik wordt gemaakt van een slimme laadinfrastructuur. Enpuls werkt al samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg om bijna 2.500 slimme laadpunten te realiseren. Dat is voor Enpuls een proeftuin om te kijken naar de belasting van het net.  

www.enpuls.nl

Nieuwsarchief