Energy Valley omarmt Duurzame Brandstoffenvisie voor Transport

02 jul 2014

Prominente rol voor Groen Gas en LNG

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur & Milieu neemt vandaag de Duurzame Brandstoffenvisie voor Transport in ontvangst. Deze visie is een uitwerking van het Nationaal Energie Akkoord, dat in 2013 gesloten werd, en beschrijft een tijdspad om te komen tot een duurzame brandstofvoorziening voor de Transportsector.

Zowel LNG als Groen Gas hebben een prominente rol in de duurzame brandstoffenmix. Energy Valley en de Taskforce LNG Noord-Nederland juichen deze ontwikkeling toe. Beide brandstoffen leveren het noorden een impuls voor de  economische ontwikkeling, werkgelegenheid en CO2-reductie op.

Doelen

In het Nationaal Energieakkoord is afgesproken dat de transportsector in 2030 maximaal 25 megaton CO2 mag uitstoten. Dat is 17% minder dan in 1990. Ruim honderd partijen uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen hebben daarvoor gezamenlijk een visie op de brandstoffenmix uitgewerkt. Deze wordt het komende halfjaar omgezet naar een pakket van publieke en private maatregelen.

LNG in de Duurzame Brandstoffenvisie voor Transport

LNG en bio-LNG worden in het rapport als belangrijk onderdeel omschreven van de transitie naar een duurzame brandstoffenmix, voor meerdere modaliteiten:

  1. Voor scheepvaart (short sea en binnenvaart) wordt (bio-)LNG als meest kansrijke optie gezien, naast duurzame biobrandstoffen en efficiencymaatregelen, als vervanging van scheepsdiesel.

  2. Voor lange afstand vervoer en zwaar wegtransport wordt (bio-)LNG als meestkansrijk gezien (mede door verwachte wereldwijde prijsdaling), samen met duurzame biobrandstoffen en elektrisch voor stedelijk en lichtere vervoer.

  3. Voor railvervoer wordt de potentie van (bio-)LNG onderzocht, in deze sector wordt verder vooral ingezet op vergroening van het elektriciteitsgebruik.

  4. Ook voor touringcars en dieseltreinen wordt (bio-)LNG een duidelijke roltoegedacht

Naar bio-LNG voor optimale CO2-reductie

LNG is een schonere en stillere transportbrandstof. Inzet leidt op korte termijn o.a. tot schonere lokale luchtkwaliteit en geluidsreductie. Daarnaast leidt het tot lagere uitstoot van CO2. Wanneer op langere termijn (na 2030) de overstap naar bio-LNG wordt gemaakt wordt de CO2-winst nog veel groter. In het noorden is de productie van bio-LNG volop in ontwikkeling. Onder andere bij Attero in Wijster wordt een installatie gebouwd voor de productie van bio-LNG uit Groen Gas.

Nieuwsarchief