Energy Valley lid van Benelux Energie Expertise Netwerk

26 feb 2015

De Belgische minister Marghem heeft begin februari het startschot gegeven voor de oprichting van een Benelux Energie Expertise Netwerk. Stichting Energy Valley is een van de netwerkorganisaties in dit netwerk met als doel kennisdeling, werken aan internationale projecten en bijdragen aan de Benelux-energietransitie naar een duurzame en efficiënte energievoorziening.

Het Benelux Energie Expertise Netwerk is een interdisciplinair kennis- en expertisenetwerk dat de kennisstructuren uit de drie lidstaten voorstelt en promoot, en onderlinge contacten tussen de betrokken actoren en organisaties faciliteert. Zo kan het netwerk een rol van betekenis spelen in de transitie naar een duurzame energievoorziening binnen de Benelux en er de kennispolen verstevigen.
Paulien Kooistra, Senior Projectmanager European Relations bij Energy Valley, is blij met het lidmaatschap. “Onze kennis en ons noordelijk netwerk op het vlak van onderzoek, onderwijs en innovatie in het kader van energietransitie kunnen we uitstekend inzetten om de krachten te bundelen binnen de Benelux. Op dit moment zijn 41 instellingen aangesloten bij dit netwerk. Onze ervaringen kunnen we delen met anderen binnen de Benelux en andersom.”

Binnen het netwerk wordt gewerkt aan LNG–stations voor grensposten binnen de Benelux landen en aan het North Seas Off Shore Grid. Stichting Energy Valley kan hierop goed inhaken door haar kennis en contacten op het gebied van offshore wind projecten en LNG projecten in de Energy Valley regio.

Het netwerk zal zowel een digitaal als een fysiek platform bieden voor projecten en samenwerkingsverbanden, die zullen bijdragen aan de Benelux-energietransitie naar een duurzame en efficiënte energievoorziening. In juni zal een conferentie georganiseerd worden met alle leden van het netwerk, waar de actuele thema’s besproken zullen worden.

Nieuwsarchief