Energy Valley behaalt bronzen label ESCA

05 jan 2015

Energy Valley heeft het bronzen label voor Cluster Management Excellence behaald. Met dit label laten we zien dat we streven naar het optimaliseren van de dienstverlening aan ondernemers in de regio en gebruikmaken van goede voorbeelden die op dit gebied beschikbaar zijn in Europa. Bovendien stelt het label ons in staat om deel te nemen aan internationale netwerken en projecten waarbij we ondernemers kansen bieden op het gebied van innovatie en export.

De Europese Commissie erkent dat sterke regionale clusters de economische groei bevorderen door clusterexpertise uit verschillende branches op een pragmatische wijze bij elkaar te brengen en zo innovatie en marktkansen optimaal te benutten. De samenwerking en kennisdeling die hierdoor onstaat kan in deze netwerken leiden tot nieuwe werkgelegenheid, nieuwe producten en diensten, nieuwe bedrijven en nieuwe R&D-activiteiten.
 
Het Europese Secretariaat voor Cluster Analyse (ESCA) heeft de beoordeling toegekend op basis van een internationale benchmark op in totaal 33 verschillende indicatoren. Met deze uniforme set kwaliteitsindicatoren op het gebied van clusterbeheer zijn we beoordeeld als 'striving for cluster excellence'. Dat wil zeggen dat we voldoen aan alle kerncriteria en dat er suggesties voor optimalisatie gegeven zijn.

In 2015 zal Stichting Energy Valley internationale projecten ontwikkelen waarin verdere samenwerking wordt gezocht met clusterorganisaties rondom de Noordzee. Ondersteund door de opzet van een doelgerichte instrument ter ondersteuning van energieinnovaties (de E-voucher) willen we  ondernemers helpen om innovaties te ontwikkelen en marktkansen te verzilveren in het buitenland.

De komende twee jaar mogen we de het bronzen label voeren en zullen we de adviezen van het ESCA op het gebied van mkb-dienstverlening gebruiken om onze dienstverlening verder te verbeteren. Ons doel is het behalen van een gouden label voor cluster excellentie in 2016.

Nieuwsarchief