Energy College: ‘Europa moet mbo hoger op de agenda zetten’

11 dec 2015

Het EU-beleid richt zich voornamelijk op wetenschap en toegepast onderzoek en te weinig op mbo. Willen we de klimaatdoelstellingen voor 2020 halen, dan moet er een sterker Europees beleid komen voor de hele onderwijsketen. Dat betoogde coördinator Cesar Trijselaar van Energy College dinsdagavond in Brussel tijdens de Knowledge 4 Innovation (K4I) Summit. K4I is een platform dat innovatie wil stimuleren. Energy College deed op uitnodiging van EnTranCe mee samen met de Hanzehogeschool, Kenniscentrum Energie, RenQi en EnTranCe, om dit thema te agenderen. Onder andere CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij bezocht de Summit.

‘Europa heeft grote ambities op het gebied van energietransitie. Om deze waar te maken zijn kennis en innovatie nodig. Onderwijs speelt daarin een cruciale rol, op alle niveaus. De EU heeft veel programma’s die regionale innovatie stimuleren en energietransitie aanjagen. Wat betreft onderwijs zijn die vooral gericht op hbo en wo. Maar ook de praktische mbo’ers zijn hard nodig. Wil Europa de klimaatdoelstellingen voor 2020 halen en verder kijken naar 2050, dan is een bredere opvatting noodzakelijk’, aldus Trijselaar.

‘Energy College probeert nieuwe manieren van onderwijs te vinden om de innovatieve energieprofessional op mbo-niveau op te leiden. Maar we zijn pioniers en staan voor een aantal uitdagingen. Europa heeft hierin een faciliterende taak want mbo’ers zijn cruciaal in de energiesector. Zo kunnen we nu bijvoorbeeld geen aanspraak maken op stimulerende programma’s waar hbo en wo dat wel kunnen.’

‘Het innovatieve aan de energieprofessional op mbo-niveau zit hem nog niet eens zozeer alleen in het beheersen van nieuwe technieken; het is een mindset. De mbo-studenten worden techneuten die constant op zoek zijn naar  andere en betere manieren van werken. Dit betekent dat studenten steeds onderzoekender en ondernemender werken. Met natuurlijk de nodige kennis van nieuwe technologieën die in rap tempo ontwikkeld worden’, besluit Trijselaar.

 

Nieuwsarchief