Energy Challenges van start in Fryslân, Groningen, Drenthe, Noord-Holland en Gelderland

26 jan 2015

Welke school heeft de energiezuinigste scholieren?

De komende vijf maanden strijden 23 scholen in de provincie Fryslan, 28 scholen in de provincie Drenthe, 5 scholen in Nijkerk, 11 scholen in de provincie Groningen en 19 scholen in Noord-Holland om de beste duurzaamheidscampagne. Leerlingen van zowel basisscholen als voortgezet onderwijsscholen voeren zelfstandig campagne voor meer duurzaamheid op hun school en in hun omgeving. Het team scholieren dat de meeste energie bespaart en de meeste inwoners weet te bereiken en activeren, wint de finale. De kick-off dagen waren voor Drenthe op 9 januari in de Bonte Wever, op vrijdag 16 januari in de 3FM Cathedral op het Ebbingekwartier tijdens het Eurosonic Noorderslag festival, op dinsdag 20 januari in Noord-Holland, op donderdag 22 januari in Gelderland en op vrijdag 23 januari in Trinitas Heerenveen.

Energy Challenges daagt kinderen en jongeren uit om slim met energie om te gaan. Het is een spel op school en tussen scholen onderling, waarbij leerlingen het energieverbruik op hun school analyseren en in teamverband een origineel plan bedenken om zoveel mogelijk energie te besparen.
 
Slimme meters
De jongeren kunnen de effecten van hun campagne zien en meten. Slimme meters en monitoringssoftware is in de scholen geplaatst, die het gas- en elektraverbruik realtime inzichtelijk maken. Hierdoor kunnen de leerlingen na elke besparingsactie precies zien wat het resultaat van hun actie is geweest. Daarnaast worden alle schoolgebouwen doorgelicht door een team van stagiaires onder begeleiding van een technisch specialist.
 
Flinke besparingen verwacht
De ervaring van eerdere projecten leert dat door monitoring, analyse, educatie en bewustwording een gedragsverandering ontstaat, wat besparingen tot wel 15 procent per gebouw mogelijk maakt. Ook bij de nu deelnemende scholen worden energiebesparingen van 10 tot 20 procent mogelijk geacht, zonder grote investeringen of renovaties. In tijden van bezuinigingen in het onderwijs is dit een welkome kostenbesparing. Naar verwachting zal het project ook een positief effect hebben op het energieverbruik bij de scholieren thuis.
 
Jongeren enthousiast voor energie en techniek
De Energy Challenges is onderdeel van de Stichting Energy Challenges. Het doel van de stichting is het stimuleren van enthousiasme en bewustwording onder jongeren op de thema's energie, techniek en duurzaamheid. Het project is in 2011-2012 gestart als pilot tussen twee scholen in Groningen en is sindsdien uitgebreid naar 100 scholen in Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland en Gelderland.

Nieuwsarchief