Energiesubsidies bieden kansen voor de watersector

02 mrt 2015

Vier energieregelingen mooie aanvulling op bestaande innovatiesubsidies

Maar liefst 10 procent van de Nederlandse energiebehoefte kan uit water worden gehaald. De Nederlandse watersector zou daarmee een grote bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het Energieakkoord. Nieuwe subsidieprogramma’s van de Topsector Energie moedigen de sector aan die bijdrage ook te leveren. Deze subsidies zijn namelijk een mooie aanvulling op de bestaande innovatiesubsidies.

Energiesubsidies voor onderzoek en innovatie in watersector
Met energieopwekking direct uit water kan een eerste bijdrage aan de uitvoering van het Nederlandse Energieakkoord worden geleverd. Denk aan energie uit getijden, golven of vallend en stromend water (waterkracht). Maar water biedt meer. Zoals het hergebruiken van energie(dragers) uit (afval)water: slib uit afvalwater omzetten naar biogas of warmte (thermische energie) terugwinnen uit afvalwater. Of efficiënter omgaan met proceswater op het gebied van herwinnen van waardevolle componenten en het terugbrengen van het energieverbruik. De recent gepubliceerde subsidieregelingen 2015 van de Topsector Energie bieden volop subsidiekansen voor dit soort projecten. De energiesubsidies zijn daarmee een mooie aanvulling op bestaande Europese, nationale en regionale innovatiesubsidies voor de watersector. Een beknopt overzicht:

 1. DEI (Demonstratie Energie-innovatie)
  De DEI financiert organisaties die een energie-innovatie willen demonstreren op ware schaal. De DEI is daarmee zeer geschikt voor projecten gericht op de ontwikkeling van innovaties die energie uit water opwekken.
 2. SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energie)
  Produceert uw organisatie energie uit waterkracht, osmose of een andere waterbron? De SDE+ compenseert het verschil in de marktprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie. Het gaat bij deze populaire subsidie met een omvangrijk budget van 3,5 miljard euro dus niet om eigen ontwikkeling, maar om het stimuleren van de productie van hernieuwbare energie.
 3. Hernieuwbare energie
  De nieuwe hernieuwbare energieregeling stimuleert ondernemers mee te denken over technieken die de prijs van hernieuwbare energie verlagen. Op deze manier wil de overheid in de toekomst besparen op de uitgaven van hernieuwbare energie en uiteindelijk de stap maken naar een volledig duurzame energievoorziening tegen zo laag mogelijke kosten.
 4. Energiebesparing in de industrie (ISPT)
  Via het ISPT-programma is subsidie beschikbaar voor onderzoek naar het winnen van waardevolle componenten uit waterstromen en het ontwikkelen van alternatieven voor huidige energie-intensieve behandelingsmethoden zoals verdamping. Deze subsidie is zowel voor samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en mkb’s, als mkb’s afzonderlijk.

Laat aandeel waterinnovatie doorklinken in Energieakkoord
De bovengenoemde subsidies laten zien dat water hoog op de nationale energieagenda staat. Maar er is meer. Zo zijn op Europees, nationaal en regionaal niveau ook verschillende innovatiesubsidies beschikbaar. Denk aan subsidie voor waterprojecten in Friesland, of innovaties voor het Waddengebied. Voor investeren in de recycling van afvalwater gelden interessante fiscale regelingen. En via het Horizon 2020-programma wil de EU onderzoek en innovatie stimuleren op het gebied van watertechnologie, waterschaarste en klimaatverandering. Deze subsidies moedigen organisaties uit de watersector aan het aandeel van waterinnovatie in het Energieakkoord en de innovatie-agenda te laten doorklinken. Die 10%, daar wordt hard aan gewerkt.

Voor meer informatie zie de website van PNO Consultants.

Bron: PNO consultants

Nieuwsarchief