Vierde editie van de Energiemonitor Noord-Nederland

18 mrt 2015

In opdracht van de stichting Energy Valley en de noordelijke provincies is de vierde energiemonitor  (verslagjaar 2013) opgesteld. In deze energiemonitor wordt een overzicht gegeven van feiten & cijfers over de energiesector in de Energy Valley regio: Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord.

Zowel het aandeel duurzame energie, als het aantal groene banen is toegenomen. Het totaal aantal energiebanen is echter gedaald, vanwege de afronding van de bouw van de centrales in Eemshaven en de landelijke terugval van de bouwsector. De productie van duurzame energie nam in de Energy Valley regio in 2013 toe met 5,7 procent, bijna vijf keer zo veel als gemiddeld landelijk (+1,2%).

Hernieuwbare energie
Vrijwel de gehele nationale duurzame energiegroei in 2013 is afkomstig uit de Energy Valley regio. De regionale productie van zonnestroom is het sterkst gestegen, maar deze vormt met ca. 2% nog steeds een bescheiden aandeel in het totaal.

Biomassa
In absolute zin is het verbranden van biomassa het sterkst gestegen, dit komt vooral door een stijging van de hernieuwbare energieproductie in Delfzijl en Alkmaar. Het aandeel duurzame energie, alsmede de groei varieert per provincie. De provincie Groningen laat de grootste groei zien. Dit komt mede door het operationeel worden van een bioenergiecentrale halverwege 2013.

Duurzame energie uit het Noorden
In 2013 werd ca. 9% van het regionale energiegebruik duurzaam in de regio opgewekt (incl. wind op zee). Landelijk lag dit op de helft (4,5%). Zonder wind op zee lag het regio-aandeel op 8,5% en het landelijke aandeel op 4,4%. In totaal kwam ruim een vijfde van de Nederlandse duurzame energie uit het Noorden. De regio levert daarbij vooral een bijdrage aan de nationale productie van wind op zee (47,5%), wind op land (36,5%) en biogas/groen gas (30%).

Energiebedrijvigheid & -Banen
Het aantal vestigingen in de regionale energiesector is in 2013 met 5% toegenomen (landelijk +1,6%). Het totaal aantal regiovestigingen is daarmee in 2013 gestegen tot 4.565 (+205). De regiogroei is volledig toe te schrijven aan bedrijven in de productie en installatie van energietechnologie en de dienstverlening.

Het totaal aantal banen in de regionale energiesector is echter met ruim 3% teruggelopen (landelijk -1,4%). Het aantal regionale energiebanen is daarmee gedaald naar 31.300 (-1.000).

Lees de totale Energiemonitor 2015 over verslagjaar 2013 (Pdf, 3Mb).

Nieuwsarchief