Energiebesparing en verduurzaming via Nul op de Meter

24 mrt 2015

Lokale duurzame initiatieven, zoals energiecoöperaties, schieten als paddenstoelen uit de grond. Enthousiast wil men aan de slag met verduurzaming in eigen buurt, maar deze initiatieven sneeuwen nog wel eens onder door een tekort aan professionele ondersteuning. Tegelijkertijd moeten gemeenten en provincies hoge ambities uit het energieakkoord realiseren, terwijl er nauwelijks middelen zijn om deze ambities te realiseren. Dit vraagt een andere manier van denken.

Nul op de Meter realiseert energiebesparing en verduurzaming zonder (eigen) geld. Ekwadraat en Trineco hebben dit concept ontwikkeld en bieden een lokale structuur, professioneel advies en goedkope financiering in de vorm van een stichting op wijk- of dorpsniveau met lokale bestuursleden. Deze stichting kan nieuw worden opgezet of worden geïntegreerd in een bestaande corporatie. Hiermee zijn huiseigenaren in staat om energiebesparing en verduurzaming te realiseren zonder eigen geld te investeren. En vanaf dag één levert Nul op de Meter zelfs geld op.

Voor meer informatie zie www.ekwadraat.com/nul-op-de-meter.

Nieuwsarchief