Energie als inspiratiebron voor jonge ondernemers tijdens bijzondere week in Groningen

08 nov 2013

 

Het thema 'energie' biedt veel kansen aan jonge ondernemers in het Noorden. Dat is de gedachte aan een bijzondere week vol activiteiten in Groningen, van 18 november tot en met 24 november 2013. Het gaat om de Global Entrepreneurship Week Groningen. Organisator van deze week is het Center of Entrepreneurship Value050, het ondernemerschapcentrum van het Consortium voor Valorisatie en Ondernemerschap Groningen.

De Global Entrepreneurship Week wil in deze week jonge mensen inspireren om vernieuwende en creatieve ideeën uit te voeren. De twee thema's in Groningen zijn dit jaar Healthy Ageing en Energie.

Het CVO Groningen stimuleert kennisvalorisatie en ondernemerschap langs drie actielijnen: ondernemerschaponderwijs en startersondersteuning, screening en scouting en versterking van publiek-private samenwerking, met name ook in de sectoren Healthy Ageing, Energie en Sensortechnologie.

Het consortium bestaat uit de Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit en UMC Groningen en werkt nauw samen met regionale en landelijke overheden en bedrijfsleven. Het CoE Value050 heeft zitting in de Stichting GEW NL en is dit jaar landelijk voorzitter.

De Stichting GEW NL is een initiatief van de centers voor ondernemerschap in Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsarchief