Energie Agentschap Noordrijn-Westfalen en Energy Valley tekenen letter of intent

04 nov 2014

Op 4 november tekenen het Energie Agentschap Noordrijn-Westfalen en Energy Valley te Düsseldorf een letter of intent. Daarmee willen de Duitse en Nederlandse partners de bestaande samenwerking op het gebied van gas voor mobiliteit en systeemintegratie van gas verdiepen en uitbreiden. De samenwerking is gericht op het gemeenschappelijk opstarten van onderzoek en ontwikkeling van projecten.

Energy Valley en het EnergieAgentur.NRW werken al langer samen binnen het grensoverschrijdende Interreg IV A samenwerkingsproject ‘LNG aan de Rijn en Waal'. In de toekomst willen zij hier het Europese Life-project ‘Clinsh' aan toevoegen. Deze intentieverklaring is in eerste instantie geldig voor een periode van drie jaar.

Gezamenlijke projecten
De partners kijken gezamenlijk naar projecten op de gebieden:

  • gas als transitiebrandstof voor mobiliteit;
  • nieuwe infrastructurele ontwikkelingen (gas voor de binnenvaart en het goederenvervoer over de weg (vrachtwagen/zware vrachtwagen);
  • emissieoptimalisatie van traditionele en nieuwe brandstoffen voor klimaat, lucht en milieueffecten;
  • de ontwikkeling van nieuwe (low impact) productieketens voor gas, als Bio-LNG en Power2Gas;
  • de ontwikkeling van een gemeenschappelijke routekaart voor lage emissie mobiliteit
  • de ontwikkeling van een strategie voor het gebruik van gas als grondstof voor toepassingen in industrie, chemie en huishouden.

Klimaat en milieuvriendelijk
De bevordering van alternatieve klimaat- en milieuvriendelijke brandstoffen, zoals LNG voor de binnenlandse scheepvaart en vrachtvervoer, is een van de huidige studievelden van Energie Agentschap NRW. LNG heeft als brandstof een aantal klimatologische, ecologische en economische voordelen.

Geen uitstoot
Het gebruik van LNG betekent geen uitstoot van deeltjes, geen uitstoot van SO2, NOx-uitstoot 80-90% lager en een CO2-voordeel van 10-20%. Tenslotte kan de toevoeging van bio-methaan in de vorm van organische LNG resulteren in een reductie tot 80% C02 (pure bio-methaan).

Absolute noodzaak
Een grensoverschrijdende samenwerking tussen NRW en Nederland wordt gezien als een absolute noodzaak om de invoering van LNG als klimaat- en milieuvriendelijke brandstof te waarborgen. Stichting Energy Valley en EnergieAgentur.NRW willen dit hun gemeenschappelijke taak maken om zo internationale synergie te bereiken en voordelen van samenwerking binnen de triple helix (publieke/private partijen en kennisinstellingen) te vergroten. De partijen werken volgend jaar gezamenlijk aan de ontwikkeling van een InterregV-project voor LNG in de binnenvaart en in vrachtverkeer. Daarnaast organiseren de partners tweemaal per jaar gezamenlijke evenementen voor grensoverschrijdende uitwisseling.

Nieuwsarchief