Eneco's Agro Energy werkt aan handelsplatform voor warmte voor smart thermal grid

09 dec 2014

Eneco-onderdeel Agro Energy is bezig met de ontwikkeling van een warmtemarkt waarop vraag en aanbod van warmte bij elkaar komen. Dat is een proces dat dagelijks ´day ahead´ moet gaan plaatsvinden. Het bedrijf wil zo'n platform in de toekomst gaan toepassen om warmtenetwerken slimmer te maken en zo optimaal mogelijk in te zetten.

"Het concept is dat op een markt, welke we zelf creëren middels het warmteplatform, warmtevraag en warmteaanbod samenkomen, vergelijkbaar met APX voor elektriciteit", zegt Edwin Valkenburg, projectleider van Agro Energy in een toelichting. "Dit is een proces dat dagelijks 'day ahead' gaat plaatsvinden." Naast die dagvooruitmarkt zal er ook een termijnmarkt komen, waarop uitwisseling van langetermijnposities mogelijk gemaakt worden.

Het warmteplatform behoort tot de plannen van Eneco om warmtenetten slimmer te maken. Het bedrijf werkt bijvoorbeeld samen met Eon en een groep tuinders in de gemeente Lansingerland, in de buurt van Rotterdam, aan een zogenoemd smart thermal grid, waarbij onder meer verborgen productiecapaciteit van tuinders en hun buffers om warmte op te slaan worden benut om de Roca-centrale van Eon rendabeler te maken.

De tuinders in het piloptproject hebben samen 21 buffers, goed voor 20.000 kuub warmte-opslag, schreef FD Energie Pro onlangs. Het afgelopen jaar kregen die tuinders maandelijks bufferinstructies. Daaronder moet worden verstaan dat de tuinders bijvoorbeeld van het warmtenet wegblijven in de nacht en in de weekenden. En hun buffers vullen met warmte wanneer dat kan, om die periodes door te komen.

Bij die bufferinstructies, die sinds kort per dag worden gegeven, wordt gekeken naar de weersverwachting, beschikbare productiemiddelen, marktprijzen van energie, bufferruimte, energievraag vanuit de kassen een de hoeveelheid CO2 die tuinders nodig hebben om hun gewas optimaal te laten groeien. Met dat bufferen bespaarden sommige tuinders in het afgelopen jaar al enkele duizenden tot enkele tienduizenden euro's op hun energierekening, schreef Energie Pro.
Voordeel delen

Ook Eon is tevreden over de pilot. De locatie Roca van Eon levert zowel warmte aan de stad Rotterdam als aan Lansingerland met zowel de warmtekrachtcentrales als met een aantal hulpketels, legt Elvira Huizeling namens Eon uit. "Door deze verschuiving van de warmtevraag valt de piek van de warmtevraag van de tuinders niet meer samen met de die van de warmtelevering aan de stad. Hierdoor kan op een goedkopere manier geproduceerd worden  en dit voordeel wordt met alle partners in de keten gedeeld."

Het gebruiken van de buffers van de tuinders is een eerste stap als voorbereiding op het uiteindelijke marktmodel. Een volgende stap is om de tuinbouwbedrijven niet alleen aan zichzelf, maar ook aan het net en daarmee aan elkaar en aan de stad te laten leveren. En met het warmteplatform kunnen tuinders de dag voor levering energiedeals op het warmtenet gaan maken.

Volgens Valkenburg van Agro Energy moet het product warmteplatform in de tweede helft van volgend jaar grotendeels klaar zijn. Dan verwacht het bedrijf het in een eerste warmteproject (cluster) klaar te hebben. "Overigens moeten we ons blijven realiseren dat marktwerking absoluut een optimalisatie gaat geven, het zijn echter technisch beperkte marken en daarmee niet 100% vergelijkbaar met elektriciteit- of gasmarkten."

Bron: Energeia

Nieuwsarchief