Effecten van Alkmaars Energieprogramma in beeld gebracht

01 jun 2015

Het Alkmaars Energieprogramma; het programma waarin vastgesteld staat op welke wijze we op lokaal niveau een bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van Alkmaar, is geëvalueerd en de effecten zijn in beeld gebracht.

Eind 2011 heeft de gemeenteraad van Alkmaar het Alkmaars Energieprogramma vastgesteld. Na drie en een half jaar zijn resultaten van het duurzaamheidsprogramma geëvalueerd. Er is voornamelijk ingezet op duurzame mobiliteit, de uitbreiding van het Warmtenet van HVC, werken aan de duurzaamheid van de bestaande stad, de opwekking van duurzame energie en de bewustwording bij de inwoners over het goed omgaan met energie.

Mobiliteit en warmtenet
De afgelopen jaren is er veel bereikt op het gebied van duurzame mobiliteit. Zo zijn er nu 56 openbare elektrische laadpalen voor auto’s. De komende jaren is het streven om meer dan het dubbele aan laadpalen te plaatsen. Ook zijn er nu twee groengas tankstations in Alkmaar gerealiseerd (industrieterrein Boekelermeer en aan de Bestevaerstraat) en rijden er ook duurzame auto’s rond van de gemeente en Stadswerk072.

Het warmtenet van HVC breidt zich ook fors uit. Inmiddels heeft het warmtenet een lengte van 12 km en in totaal worden op dit moment 2850 woningequivalenten voorzien van warmte uit de afvalenergiecentrale. Uiteindelijk kan het warmtenet zo’n 10.000 woningen en bedrijven in Alkmaar, Heiloo, Heerhugowaard en Langedijk van duurzame warmte voorzien.

Energieopwekking
Er wordt op verschillende manieren duurzame energie opgewekt in Alkmaar. We kennen de windmolens, de Bio-energiecentrale bij de HVC, het warmtenet van HVC, het vergisten van GFT-afval bij HVC en zonnepanelen bij particulieren en bedrijven. Alkmaar wekt op dit moment 8% duurzame energie op tegenover het landelijk gemiddelde van 4,5%. De Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA) heeft hier ook een rol in gehad. DECRA ondersteund duurzame initiatieven en heeft onlangs nog een windturbine gerealiseerd op de Boekelemeer.

Duurzaamheid in de bestaande stad
Waar veel winst valt te behalen op het gebied van verduurzamen is de bestaande stad. Veel woningen kunnen energiezuiniger worden gemaakt. Zo zijn er in het Rembrandkwartier 55 woningen voorzien van spouwmuurisolatie.

Een belangrijk aspect is ook de bewustwording van omgaan met energie en duurzaam leven. Om dit waar te maken, is de hulp van inwoners, bedrijven en instellingen nodig. De afgelopen vier jaar is er dan ook actief ingezet op het vergroten van de bewustwording van inwoners, bedrijven en instellingen. Zo zijn er verschillende initiatieven uit de samenleving gestimuleerd en heeft de gemeente zelf ook campagnes gevoerd zoals de ‘Kost je weinig energie’ campagne.

Toekomst
Wethouder duurzaamheid Jan Nagengast (CDA): ’We hebben de afgelopen jaren al veel gedaan, maar we zijn er nog niet. Voor Alkmaar is een belangrijke rol weggelegd om een bijdrage te leveren aan een duurzame regio. Alle tot nu toe bereikte resultaten hebben mij veel energie gegeven om de uitdagingen die er voor de komende jaren nog liggen samen met al onze partners aan te pakken.

Het belang van een duurzaam Alkmaar en duurzame regio spreekt wat mij betreft voor zich! Het college wil doorpakken op dit gebied en daarom zal de evaluatie snel in de gemeenteraad worden besproken om de koers te bepalen voor de komende jaren.

Bron: Gemeente Alkmaar

Nieuwsarchief