Eerste NTA 8080 certificaat voor Bio-LNG productie van Rolande LNG BV

26 jun 2014

Woensdag 25 juni 2014 heeft Fred Schouten (Rolande LNG BV) uit handen van Jorn Bronsvoort  (Quality Services Certification BV) het NTA 8080 certificaat ontvangen. Rolande LNG BV is hiermee  de eerste partij die NTA 8080 gecertificeerd is voor de productie van Bio-LNG. 

Rolande LNG BV exploiteert een biogasopwaardeer-installatie op het terrein van Attero BV te  Wijster, waar biogas uit verschillende biogasbronnen wordt opgewaardeerd. Voor het opwaarderen  van het biogas wordt een gepatenteerde cryogene technologie gebruikt. In diverse stappen en bij  verschillende temperaturen worden verontreinigingen uit het ruwe biogas verwijderd, waardoor  schoon gas van aardgaskwaliteit ontstaat. Dit schone biogas wordt vervolgens vloeibaar gemaakt tot  Bio-LNG. Rolande LNG BV distribueert dit Bio-LNG vanuit Wijster naar haar tankstations voor onder  andere de 104 IVECO trucks die enkel LNG/ Bio-LNG als brandstof gebruiken voor een schoner en  stiller wegtransport

Met het certificaat toont Rolande LNG BV aan, dat zij met haar biogasopwaardeer-installatie en  tankstations voldoet aan de duurzaamheidseisen die de NTA 8080 stelt. Het hebben van een  certificering is een voorwaarde om de brandstof mee te laten tellen voor de bijmengverplichting en  het Europees streefcijfer van 10% duurzame brandstof in 2020. 

NTA 8080 certificatie is een systeem om de herkomst én duurzaamheid van biomassa aantoonbaar te  maken. Het NTA 8080 certificatiesysteem is van toepassing op alle soorten biomassa, zowel  biobrandstoffen als vaste en gasvormige biomassa met een energietoepassing. Vanuit de Europese  Unie bestaan eisen om het aandeel hernieuwbare energie te vergroten. Tegelijkertijd groeit de  maatschappelijke discussie omtrent biomassagebruik voor hernieuwbare energie. Onder begeleiding  van NEN heeft een brede vertegenwoordiging van overheid, bedrijfsleven en NGO's de  duurzaamheidseisen uitgewerkt die zijn vastgelegd in NTA 8080. De in 2007 opgestelde Cramer  Criteria hebben hiervoor als basis gediend. Sinds 2012 is het schema Europees erkend en scoort het  goed in internationale onafhankelijke duurzaamheidanalyses. Tenslotte wordt NTA 8080 expliciet  genoemd in het afgesloten Energieakkoord. 

Foto:  v.l.n.r. Dhr. Bronsvoort (QS Certification), Dhr. Schouten (Rolande LNG BV) en Dhr. van Tongeren  (LNG Platform en NEN - NTA 8080). 

Fotograaf: René Keijzer 

Nieuwsarchief