Eerste jaar Blue Energy Centrale Afsluitdijk levert schat aan kennis op

19 aug 2015

Sinds de Blue Energy Centrale bij Breezanddijk op de Afsluitdijk vorig jaar in gebruik werd genomen, heeft men er enorm veel kennis over het opwekken van ‘blauwe energie’ opgedaan.

In de Blue Energy Centrale wordt stroom gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie tussen zout en zoet water. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een technologie waarin dunne kunststof membranen de energie opvangen die ontstaat bij de verdamping van zoet en zout water. Het verdampen van zeewater kost meer energie dan het verdampen van gewoon water. In de centrale op de Afsluitdijk brengt men zoet water uit het IJsselmeer en zout water uit de Waddenzee samen en oogst de scheidingsenergie die ontstaat door dit verschil. Het is daarmee de eerste centrale in zijn soort wereldwijd.

Groot voordeel van de ‘blauwe energie’ is dat het wordt geproduceerd zonder dat er ook maar een grammetje koolstofdioxide vrijkomt. Daarnaast zijn er op aarde genoeg plekken waar zoet en zout water samenkomen, bijvoorbeeld in riviermondingen, maar ook op plekken waar gezuiverd rioolwater in zee stroomt.

Inmiddels levert de experimentele centrale op de Afsluitdijk 50 kilowatt aan elektriciteit, genoeg voor zo’n 125 huishoudens. Het streven is om op de lange termijn genoeg energie te produceren om alle huishoudens in de noordelijke drie provincies te kunnen voorzien: zo’n 200 megawatt. Dat zal echter nog wel even gaan duren. ‘Over vier of vijf jaar ligt opschaling naar 1 of 2 megawatt in de rede’, zo zegt directeur Rik Siebers in het Dagblad van het Noorden.

Volgens Siebers heeft Nederland er met de Blue Energy-technologie een mooie nieuwe exportkans bij. Er is al volop belangstelling voor het unieke project en de koppeling met delta-technologie biedt volgens hem volop mogelijkheden. ‘Stel je voor dat we een nieuwe stuwdam in Zuid-Korea straks zelfvoorzienend kunnen maken door een koppeling met een energiedijk. Dan heb je een prachtig exportproduct.’

Bron: Dagblad van het Noorden

Nieuwsarchief