EBA verbreedt scope naar vergassing

05 jun 2015

De European Biogas Association (EBA) heeft onlangs haar nieuwe missie en visie gepresenteerd. Hierin definieert de EBA doelstellingen voor zowel anaerobe vergisting als biomassa vergassing. Vorig jaar organiseerden Energy Valley en de EBA samen Biomass Gasification Europe als side event bij het EBA congres.  Dit heeft zeker bijgedragen aan de verbreding van de scope van de EBA waardoor ze nu naast biogas- en biomethaan- ook syngas- productie en gebruik ondersteunt.

20 landen

EBA behartigt sinds 2009 de belangen van de Europese biogas industrie en heeft inmiddels 74 leden in 20 verschillende landen. Onlangs heeft EBA haar scope verbreed. De in Brussel gevestigde belangenorganisatie ondersteunt nu de gehele biomethaan industrie,  zoals blijkt uit een persbericht dat zij onlangs verstuurden. EBA president Jan Stambasky: ‘Het verbreden van onze scope naar vergassing is een logische stap. Anaerobe vergisting en vergassing produceren beide biomethaan vanuit biomassa, wat geïmporteerd aardgas kan vervangen. Gezamenlijk kunnen we een duidelijk signaal afgeven naar de beleidsmakers dat de overstap naar duurzaam gas mogelijk is.’

Meer informatie

Meer informatie over EBA en vergassing is te vinden op www.european-gasification.eu

Nieuwsarchief