Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar van start

21 apr 2015

Vier gemeenten en HVC stimuleren samen duurzame energieprojecten door revolverend te investeren

De Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA) is maandag 20 april officieel van start gegaan. Onder toeziend oog van de bestuurders van de vier gemeenten, HVC en de notaris is een deel van de aandelen in de windturbine op het Alkmaarse industrieterrein De Boekelemeer overgedragen aan DECRA.

Een eerste start
De windturbine is het eerste duurzame project waarin DECRA investeert. Windenergie laat zich uitbetalen in rendement die vervolgens revolverend wordt ingezet in nieuwe duurzame projecten. Het investeringsfonds van DECRA heeft de ambitie om burgers en bedrijven de gelegenheid te geven te participeren in duurzame projecten waarin het fonds investeert. Ook lokale energie-coöperaties worden uitgenodigd om hierin een rol te spelen. Op welke manier dat het beste kan wordt momenteel onderzocht. Daarnaast is DECRA op zoek naar innovatieve duurzame projecten in de regio die zij met haar kennis en financiële middelen tot uitvoering kan brengen. Mocht u een dergelijk project weten, dan kunt u contact opnemen met Monic van Eerden (m.vaneerden@hvcgroep.nl). Het uiteindelijke doel van DECRA is op deze manier bij te dragen aan de doelstelling van de deelnemende gemeenten om in 2020 de CO2-uitstoot met 20% te verminderen, te realiseren.

Investeren in duurzaamheid
DECRA investeert in duurzaamheidsprojecten om de lokale duurzaamheidsdoelstelling op termijn te kunnen realiseren. Bij de financiering en deelname in projecten hanteert de DECRA een ruime definitie van het begrip duurzaamheid. Aspecten zoals regionale werkgelegenheid en innovatie worden nadrukkelijk in de afwegingen meegenomen. Zo kan een diversiteit aan duurzame projecten ontstaan.

Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA)
De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en afval- en energiebedrijf HVC willen de duurzame energieproductie in de regio vergroten. Daarom hebben zij in 2014 het stimuleringsfonds DECRA opgericht. DECRA richt zich op het aanjagen van duurzame energieprojecten in de regio en het investeren van de opbrengsten in nieuwe duurzame projecten.

De gemeenten leggen een startbedrag in naar rato van het aantal inwoners en HVC verdubbelt deze inleg. Daarnaast brengt HVC technische kennis van duurzame energieprojecten in.

Bron: Gemeente Alkmaar

Nieuwsarchief