Duurzaamheid binnen Hanzehogeschool Groningen

10 apr 2014

Duurzaamheid is al jaren een belangrijk onderwerp voor de Hanzehogeschool Groningen. Zo wil de hogeschool jaarlijks haar energiegebruik met 3% terugdringen, wordt het drinken van kraanwater gestimuleerd en wordt materiaal bespaard door ‘duurzame’ software.

De duurzame bedrijfsvoering van de hogeschool richt zich op vele facetten: huisvesting, energie, milieu, ethisch gedrag, water, transport, gezondheid, inkoop, ICT voorzieningen, afval en facilitaire voorzieningen.

·         De Hanzehogeschool is er trots op de eerste fairtrade hogeschool van Nederland te zijn. Zojuist is deze titel weer voor drie jaar verlengd.

·         Personeel en studenten gaan binnenkort kennismaken met het Changeprogramma, een programma dat energiebesparend gedrag bevordert onder personeel en studenten. Change heeft de afgelopen jaren bij universiteiten en hogescholen in Duitsland al veel opgeleverd.

·         De hogeschool wil zoveel mogelijk klimaatneutraal werken. Er wordt op korte termijn een CO2 footprint ontwikkeld, zodat de uitstoot gecompenseerd kan worden met CO2-credits. Met die credits worden bossen in Ecuador aangeplant en onderhouden.

·         Bij elke renovatie of nieuwbouw wordt de BREEAM-systematiek gehanteerd, dat wil zeggen dat wordt voldaan aan gecertificeerde eisen op het gebied van luchtkwaliteit, thermisch- visueel en akoestisch comfort.

·         Bij inkoop en aanbestedingen worden eisen gesteld aan de leverancier en de goederen aan de hand van criteria van Agentschap.NL en Fairtrade.

·         Op naar de 1e plaats bij de SustainaBul! De SustainaBul is de ranglijst van Nederlandse universiteiten en hogescholen op het gebied van duurzaamheid. In 2013 eindigde de Hanzehogeschool op de 9e plaats van de 26 deelnemende universiteiten en hogescholen.

Bron: Hanzehogeschool Groningen

 

Nieuwsarchief