Duits LNG Platform opgericht naar Nederlands voorbeeld

24 jun 2014

Maandag 23 juni 2014 werd in Hamburg het Maritime LNG Plattform opgericht. Het platform heeft als doel om LNG (vloeibaar aardgas) in Duitsland versneld te introduceren als milieuvriendelijke en veilige transportbrandstof. Het platform is opgezet naar voorbeeld van het Nederlandse Nationaal LNG Platform, en wordt ook in Duitsland gevormd door industriële bedrijven, rederijen en havens. Het platform vormt een gesprekspartner voor de politiek, die de nodige maatregelen moet treffen om LNG succesvol te introduceren. De uitgangspositie is goed: LNG is een onderdeel van het coalitieakkoord en mobiliteits- en brandstofstrategie van de Bondsregering

Het nieuwgevormde platform presenteerde een routekaart, met daarin specifieke doelen, zoals: 50 schepen laten varen op LNG in de komende vijf jaar (ombouw of nieuwbouw); 250 havenbezoeken die met LNG aangedreven walstroom worden voorzien en ten minste vijf havens, die de komende vijf jaar voor levering gaan zorgen. De milieueffecten zijn een belangrijke drijfveer voor de Duitsers: LNG wordt gezien als een manier om gezondheidsschade bij bewoners van kust- en havensteden als gevolg van scheepvaart tegen te gaan.

Nederland, dat model heeft gestaan voor de opzet en werkwijze, is zelf reeds door Energy Valley  vertegenwoordigd in het nieuwe Duitse platform. Gerrit J. van Tongeren, voorzitter van het Nederlandse LNG Platform benadrukte bij de lancering dat samenwerking op Europees niveau nodig is, omdat transport per definitie grensoverschrijdend is; alleen de Rijn al doorkruist zes landen. En bijvoorbeeld het Unesco werelderfgoed de internationale Waddenzee heeft drie kustlijnen. Implementatie van LNG voor transport in deze regio's combineert dat ecologische kwaliteit en economische activiteit hand in hand gaan. VanTongeren: “We hebben een robuuste Europese infrastructuur nodig, voor vervoer van LNG per pijplijn, per truck en per binnenvaartschip.  Duitsland en Nederland kunnen samen met andere Westeuropese landen werken aan veiligheid, vergunningverlening, technische standaarden en emissiereductie en deze thema’s bij de Europese Commissie op de agenda zetten”.

Nieuwsarchief