Nieuwe, breed inzetbare alternatieve brandstoftechniek met verbluffende resultaten

19 mrt 2015

Primeur: Groengas met de trekkracht van diesel

Op 17 maart jl. tijdens de eerste beursdag van Transport Compleet in Hardenberg, presenteerde OrangeGas het Dual Fuel brandstofsysteem, een primeur in de wereld van transport en brandstoftechnologie. De alternatieve brandstoftechniek is mede ontwikkeld door Autobedrijf Postma uit Damwoude en levert naast een forse besparing in de brandstofkosten, een aanzienlijke vermindering van CO2- en roetuitstoot. Gunstig dus voor het milieu én de portemonnee. Tijdens Transport Compleet toont OrangeGas de techniek en de voordelen van het Dual Fuel-systeem in een Opel Vivaro.

Het Dual Fuel brandstofsysteem injecteert Groengas (CNG-Compressed Natural Gas) in de motor. Door een krachtige en robuuste computer (ECU) wordt vervolgens de gewenste hoeveelheid diesel verminderd en wordt een optimale mix van diesel, Groengas en zuurstof gerealiseerd met de daarbij horende ideale verbrandingstemperatuur. Het voertuig houdt hetzelfde vermogen als op diesel en dus dezelfde trekkracht, maar vermindert het dieselverbruik met maar liefst 50%, oftewel een verdubbeling van de actieradius. Bovendien levert het Dual Fuel-brandstofsysteem direct een bijdrage aan een schoner milieu door een verlaging van de CO2 uitstoot van 15% en 80% vermindering van de roetuitstoot. Het nieuwe Dual-Fuel brandstofsysteem is toepasbaar op elke bedrijfsauto met een common rail dieselinjectie. Het Groengas wordt opgeslagen in een tank die in of onder uw bedrijfsauto wordt gemonteerd.

Met ruim 10 jaar ervaring en expertise op het gebied van Groengas-brandstofsystemen is Autobedrijf Postma een kennisinstituut geworden op dit vakgebied. Autobedrijf Postma heeft een centrale rol ingenomen in de ontwikkeling van het Dual-Fuel dieselblending systeem.  
"De investering in een Dual-Fuel brandstofsysteem is een duurzame investering in uw eigen wagenpark en daarmee in uw eigen bedrijf. Vaak verbruikt uw bedrijfsauto net iets meer dan u denkt. Omdat uw actieradius op diesel verdubbeld hoeft u dus minder diesel te tanken en hoeft er dus ook minder diesel geproduceerd te worden. De bespaarde diesel wordt vervangen door Groengas (CNG) en lucht en daarmee verminderen uw brandstofkosten al snel met 3 tot 6 cent per kilometer," aldus Romke Postma, mede-ontwikkelaar van het Dual Fuel brandstofsysteem.

OrangeGas realiseert en exploiteert Groengas-vulpunten door heel Nederland. OrangeGas is opgericht in 2008 door de zwagers Marcel Borger en Pelle Schlichting, vanuit de ambitie een wezenlijke bijdrage te leveren aan de duurzame mobiliteit in Nederland. "Steeds meer bedrijven zien de voordelen van het rijden op Groengas zoals MKB-ers, afvalinzameldiensten, transporteurs en taxi-ondernemers. Er rijden in Nederland negenhonderdduizend bedrijfsbusjes, veelal in de binnensteden waar de problematiek rondom de luchtkwaliteit het grootst is. Door een steeds ruimere keuze in 100% Groengas-bestelbussen (voertuigen die af-fabriek zijn uitgevoerd met een Groengas-installatie), kunnen we al een forse bijdrage leveren aan een schoner milieu. Echter voor sommige ondernemers is de actieradius en het vermogen van een voertuig op 100% Groengas een bezwaar. Door deze nieuwe technologie worden deze bezwaren weggenomen en is duurzaam én betaalbaar transport voor iedere ondernemer haalbaar", aldus Marcel Borger, directeur en mede-oprichter OrangeGas.

Bron: OrangeGas

Nieuwsarchief