Die molens draaien ook voor jou

30 jul 2014

Sinds juni loopt de publiekscampagne Wind voor jou. Op de website www.windvoorjou.nl wordt in korte animaties antwoord gegeven op vragen die leven over windenergie. Onder het motto ‘Die molens draaien ook voor jou’ wordt aandacht gevraagd voor windenergie.

Groener Nederland

‘Die molens draaien ook voor jou’ wil het belang van windenergie voor een groener Nederland laten zien. Bijvoorbeeld wat een windmolen oplevert: genoeg groene stroom voor 2000 huishoudens, 100 popconcerten of 350 verlichte sportvelden.

Samen sterk voor windenergie

Bijzonder aan de campagne is dat de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA)  in samenwerking met de Stichting Natuur & Milieu de handen ineenslaat met een groot aantal energiepartijen om zich samen sterk te maken voor windenergie. Deze campagne laat een positief geluid horen en geeft aansprekende feiten over windenergie.

Groene stroom

Windenergie kreeg niet voor niets in het Energieakkoord een ruime plaats. Wind is hoog nodig om de omslag naar schonere energie te laten maken. De campagne maakt op een leuke manier duidelijk dat windmolens cruciaal zijn om genoeg groene stroom op te wekken om prettig te kunnen leven.

Meer informatie: www.windvoorjou.nl

Nieuwsarchief