De rol van havens in de energietransitie – tweejarig onderzoek uitgevoerd door ECN part of TNO, Rijksuniversiteit Groningen en New Energy Coalition.

22 mrt 2019

Met zijn havens, zandwinning, visserij en olie- en gasvoorraden is de Noordzee eeuwenlang belangrijk geweest voor economische groei en voor de ontwikkeling van cultuur en welvaart van de omringende landen. In 2017 werd bijna 40% van onze Nederlandse energiewinning via de Nederlandse havens getransporteerd naar het buitenland. De Nederlandse havens positioneren zich steeds meer als kernspelers in de offshore energietransitie.

In het toegekend onderzoek ligt de nadruk op het verkrijgen van inzicht in de toekomstige rollen van Nederlandse havens omtrent conversie, het transport en eventueel opslag van de op de Noordzee geproduceerde energie naar de diverse bestemmingen onshore rond de Noordzee. De basis van de studie is gelegen in de geprognosticeerde beschikbare capaciteit voor energieproductie richting 2040 in de totale Noordzee. Deze capaciteit zal in toenemende mate hernieuwbaar zijn en in afnemende mate fossiel (offshore olie en gas). Al deze energie zal uiteindelijk naar de kust moeten worden gebracht om verder landinwaarts op het juiste moment en in de gewenste vorm en kwaliteit op de juiste plaats voor finaal gebruik beschikbaar te kunnen zijn.

Voor vragen over dit project kun je terecht bij Debby Huiser of Miralda van Schot.

Nieuwsarchief