CO2 uit industrie voor telers in Noord-Holland

10 jun 2014

Op 10 juni tekent de staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, als één van de 15 partijen de Green Deal  - CO2 voorziening glastuinbouw in Noord-Holland. Deze Green Deal draagt bij aan het bereiken van de nationale doelstellingen voor energie besparing en CO2 emissiereductie én het versterkt de internationale concurrentiepositie van de glastuinbouw. Het beantwoordt tegelijkertijd aan de EU-oproep aan de lidstaten om haast te maken met klimaatmaatregelen voor de land- en tuinbouwbedrijven. 

De ondertekening vindt plaats op de GreenTech, de internationale vakbeurs voor tuinbouwtechniek in de RAI. Met deze Green Deal spreken provinciale, regionale én landelijke overheden, tuinbouworganisaties en industriële bedrijven af dat zij zich tot het uiterste zullen inspannen om ervoor te zorgen dat glastuinbouwbedrijven op termijn over kwalitatief goede CO2 tegen een gunstige prijs kunnen beschikken, afkomstig uit industriële rookgassen uit de regio. Dit betekent dat door de emissie van de industrie in Noord-Holland te gebruiken, glastuinbouwondernemers uiteindelijk duurzamer kunnen produceren, de energiekosten flink kunnen reduceren én het maakt de weg vrij voor alternatieve warmtebronnen zoals aardwarmte. CO2, ook wel groen groeigas genoemd, is onmisbaar voor de groei en productieverhoging van de planten in de glastuinbouw en wordt nu vooral verkregen als 'bijproduct' van een aardgasgestookte ketel of WKK.

Concrete stappen

Op dit moment wordt de haalbaarheid bepaald van verschillende methodes om CO2 uit de rookgassen van de industrie te halen. Er wordt daarbij toegewerkt naar een proefinstallatie die in 2015 moet draaien. Hiertoe werken Kas als Energiebron, OCAP en AEB Exploitatie Amsterdam nauw samen. Tegelijkertijd wordt gekeken in hoeverre bestaande leidingen gebruikt kunnen worden voor CO2 transport naar de glastuinbouwbedrijven, zodat de kosten daarvan beperkt kunnen worden. Ook hebben partijen afgesproken eventuele belemmeringen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving, weg te nemen middels deze Green Deal.

De 15 partijen die de Green Deal ondertekenen zijn:

Ministerie Economische Zaken -  Ministerie Infrastructuur en Milieu –– OCAP CO2  BV – AEB Exploitatie BV – Alliander– Provincie Noord-Holland – Stichting Greenport Aalsmeer – Stichting GreenPort Noord-Holland Noord – NV HVC – LTO Noord Glaskracht  –- Gemeente Haarlemmermeer – Amsterdam Economic Board – Energy Valley, Ontwikkelingsbedrijf NHN N.V. en SGN Rijsenhout BV.

De Greenports Aalsmeer en Noord-Holland Noord zijn penvoerder.

Nieuwsarchief