Bodembeweging wil hoofdrol voor Groningen in nieuwe ‘gasrevolutie’

29 okt 2013

Groningen moet een belangrijke rol krijgen bij de overgang naar het gebruik van meer duurzame energie. In de provincie kan zelfs een tweede ‘gasrevolutie’ op gang worden gebracht. Dat staat in een rapport van een denktank van de Groninger Bodem Beweging (GBB) dat maandag werd gepresenteerd.

De denktank van vijf wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en Gasunie kreeg van de bodembeweging de opdracht om na te denken over hoe Groningen zo goed mogelijk kan profiteren van de overgang naar duurzame energie. De GBB vindt dat de regio moet worden gecompenseerd voor de aardbevingschade als gevolg van de gaswinning.
 
De denktank stelt dat Nederland economisch flink heeft geprofiteerd van de vondst van de gasbel in Groningen in de jaren ’60. Nu streeft het rijk naar het gebruik van meer duurzame energiebronnen. In die zogeheten energietransitie moet groen gas volgens de denktank een grote rol gaan spelen.
 
Nu wordt gas nog vaak gebruikt om elektriciteit op te wekken, maar de denktank wil juist dat elektriciteit wordt gebruikt om groen gas te maken. Als een windmolen of een zonnepaneel een piek in de stoomopwekking heeft, kan die energie worden omgezet in waterstof. Door dat te mengen met CO2, ontstaat groen gas dat kan worden gebruikt in het gasnet. Groningen is daarvoor een goede plek omdat er veel kennis is en omdat er een goede gasinfrastructuur onder de grond ligt.
 
De denktank onderzocht ook de mogelijkheden om groen gas op te wekken uit rioolslib. Daarnaast moeten dorpen en wijken geheel energieneutraal worden gemaakt en moet er een overheidsprogramma komen om de asbestdaken van boerderijen op een goedkope manier te vervangen voor nieuwe daken met zonnepanelen.
 
De denktank gaat er vanuit dat als de plannen worden doorgezet, dit op lange termijn tienduizenden banen kan opleveren.
 
De bodembeweging vindt zichzelf te klein om de plannen vorm te gaan geven en zoekt samenwerking met gemeenten en het bedrijfsleven. Het rapport is ook aangeboden aan de Commissie Meijer die in opdracht van de provincie Groningen onderzoek doet naar de imagoschade en de verslechtering van het leef- en investeringsklimaat in Groningen door de aardbevingen. Dat rapport wordt vrijdag gepresenteerd.
 
De provincie en de GBB pleiten openlijk voor compensatie van de aardbevingsschade in het gebied. Met hun eigen onderzoeken willen ze druk zetten op minister Kamp die ook onderzoek doet naar de gevolgen van de gaswinning.

Bron: Groninger Internet Courant

Nieuwsarchief