Blue Week Deltares: Nederlandse getijdenenergie in zicht

24 apr 2015

Van maandag 20 tot en met woensdag 22 april stond Deltares in het teken van Blue week, het evenement waarin alle partijen op het gebied van duurzame energie op zee bijeenkomen. Duurzame energie op basis van eb en vloed is altijd aanwezig en in een regelmatig patroon voorspelbaar. Bij het symposium over ‘renewable energy’ werd de schijnwerper gericht op getijdenenergie. Nederlandse initiatieven op dit gebied beginnen vorm te krijgen.

Afsluitdijk
Nederland kent op dit moment een beperkt aantal getijdenturbines. Bij Den Oever draait sinds 2008 een testturbine in de spuikokers bij het uiteinde van de Afsluitdijk en daar zijn onlangs drie testturbines aan toegevoegd. Aan de Friese zijde, bij het Kornwederzand, worden binnen afzienbare tijd getijdenturbines geïnstalleerd. IMARES en Deltares voeren bij Kornwerderzand een studie uit naar de omgevingseffecten van de geplande getijturbines. De stroomopwekking moet visveilig zijn en bovendien geluidsarm.

Marsdiep
Binnenkort gaat er één testturbine aan een drijvend platform in het Marsdiep geplaatst worden. Als dit op termijn uitgebreid gaat worden is onderzoek naar de gevolgen van zo’n opschaling nodig. Uit eerste, voorlopig theoretische modelstudies blijkt dat een groot turbinepark onder water van invloed kan zijn op de waterbeweging bij de bodem van het Marsdiep. Een van de mogelijke effecten is dat er minder sediment naar de Waddenzee wordt vervoerd en de verblijftijd van het water in het Waddengebied toeneemt. De aanvoer van sediment is nodig om de zeespiegelstijging te compenseren. Als in de toekomst uitbreiding van het aantal turbines echt aan de orde is zal hier zeker aandacht aan besteed moeten worden.

Oosterschelde
Het is mogelijk om in de Oosterschelde getijdenturbines aan te brengen. Een of twee turbines zal weinig verschil uitmaken voor het maritieme leven. Maar een grootschaliger aanwezigheid van turbines zou kunnen leiden tot kleinere watervolumes die heen en terug gaan naar de zee. Dit is van invloed op de aanwezige schelpdieren cultuur, die gevolgen ondervindt als de aanvoer van (vers) voedselrijk water afneemt.

Bron: Waterforum Online

Nieuwsarchief