Biogasmeeting brengt experts uit Nederland en Duitsland bijeen

04 jun 2014

Informatiebijeenkomst over stand van zaken en potentieel in beide landen

De kansen van biogas als duurzame energievorm staan centraal tijdens de Nederlands-Duitse Biogasmeeting op dinsdag 24 juni 2014 in de Marienhof te Amersfoort. Experts uit beide landen zullen hier ingaan op actuele ontwikkelingen, techniek, regelgeving en projecten op het gebied van biogas. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) in opdracht van het Duitse ministerie van Economische Zaken en Energie en in samenwerking met Eclareon en Stichting Groen Gas Nederland.

“In tegenstelling tot wind- en zonne-energie is er bij energie uit biogas geen sprake van een wisselend aanbod”, zegt exportadviseur Anouk de Jong van de DNHK, die gespecialiseerd is in het thema duurzame energie. “Biogas is continu beschikbaar, waardoor het een interessante bouwsteen is voor een stabiele, duurzame energievoorziening.” Bovendien biedt Nederland als een van de grootste voedselexporteurs ter wereld volgens De Jong veel potentieel voor de toepassing van biogas. Voedingsmiddelenindustrie, landbouw, tuinbouw en veehouderijsector leveren immers veel restproducten waar biogas uit gewonnen kan worden. “Toch zijn er tot op heden in Duitsland meer biogasinstallaties gerealiseerd dan in Nederland”, zegt De Jong. “De technische kennis die de Duitsers hierbij vergaard hebben, kan ook van nut zijn voor toekomstige Nederlandse projecten.”

Verschillende branche-experts zullen tijdens de bijeenkomst informatie geven over biogasprojecten in Nederland en Duitsland en ingaan op thema’s als regelgeving en kansen voor grootschalige mestvergisting in Nederland. Onder de sprekers zijn vertegenwoordigers van het Duitse ministerie, de German Biogas Association en Stichting Groen Gas Nederland.

De Biogasmeeting wordt georganiseerd in het kader van de Nederlands-Duitse Biogasdagen van 23 t/m 25 juni 2014. Acht Duitse bedrijven uit de biogassector komen dan naar Nederland om hun producten en diensten voor te stellen en nieuwe contacten te leggen. Ook zullen zij tijdens de bijeenkomst in Amersfoort korte presentaties verzorgen. Op maandag 23 en woensdag 24 juni staan de deelnemende Duitse bedrijven ter beschikking voor individuele kennismakingsgesprekken op locatie.

Nieuwsarchief